Skip to main content

Ny Sifoundersökning: Miljöpartister tänker jobba längst, kristdemokrater tror på tidig pension

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2014 14:00 CEST

Mer än var tredje svensk, 35 procent, tror att de kommer att fortsätta jobba efter 65 års ålder. Bland MP-väljare är andelen som tror på jobb efter 65 störst, 48 procent. Bland KD-väljare är motsvarande andel bara 15 procent. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av tjänstepensionsföretaget Collectum.

– Budskapet om att vi behöver jobba längre har definitivt gått fram. I dag tror hela 35 procent av svenskarna att de kommer att jobba efter 65. Det är en rejäl ökning jämfört med 2010, då motsvarande siffra var 25 procent, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

Undersökningen visar inga stora skillnader mellan de politiska blocken. 35 procent av de borgerliga väljarna tror att de kommer att jobba efter 65. Motsvarande siffra bland de rödgröna sympatisörerna är 33 procent. På partinivå är skillnaderna desto större:

Andel som tror på jobb efter 65 (2010 års siffror inom parentes)

MP-väljare:
48 procent
(27 procent)
SD-väljare:
44 procent
(45 procent)
FP-väljare:
43 procent
(21 procent)
C-väljare:
38 procent
(25 procent)
M-väljare:
34 procent
(23 procent)
S-väljare:
28 procent
(22 procent)
V-väljare:
24 procent
(25 procent)
KD-väljare:
15 procent
(15 procent)
Totalt
35 procent
(25 procent)
– Var femte svensk, 20 procent, tror på pensionering före 65 års ålder. Vid tidig pension är det särskilt viktigt att se över sina pensionsval. Inte minst när det gäller tjänstepensionen, som är en viktig del av den framtida pensionen, säger Tomas Carlsson.


Sifoundersökningen genomfördes den 25 augusti–11 september. 1 054 yrkesverksamma svenskar under 60 år fick frågan ”Vid vilken ålder tror du att du kommer att gå i pension?”. Totalt 20 procent svarade ”före 65 års ålder”, 42 procent svarade ”vid 65 års ålder” och 35 procent svarade ”efter 65 års ålder”. ”Tveksam, vet ej” svarade 2 procent.

För mer information, kontakta gärna:
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25.
Cathrine Carlberg, tf informationschef Collectum, 070-794 26 86.

Tre fakta från undersökningen

- Att färre tror på en tidig pension gäller för både kvinnor och män. I årets undersökning tror endast 17 procent av kvinnorna på pension för egen del före 65 års ålder, att jämföra med 23 procent år 2010. För männen är motsvarande siffror 23 procent 2014 respektive 28 procent 2010.

- Bland unga är andelen som tror på ett långt arbetsliv störst. I åldersgruppen 15–29 uppger 46 procent att de tror på jobb efter 65 års ålder. I åldersgruppen 30–49 är motsvarande siffra 34 procent och i åldergruppen 50–60 är det 22 procent som tror på jobb efter 65.

- 42 procent av medlemmarna i Saco-förbunden tror på jobb efter 65 års ålder. Motsvarande siffra för medlemmarna i TCO-förbunden är 28 procent och för medlemmarna i LO-förbunden är det 30 procent.

Två miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 28 miljarder kronor i premier under 2013 mellan 33 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Bifogade filer

PDF-dokument