Skip to main content

Ny Sifoundersökning: Tjänstepension underskattat som vägen till hög pension

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2014 09:00 CET

Knappt var tredje svensk, 32 procent, tror att tjänstepensionen är den viktigaste faktorn för att få en hög pension. Mer än var tredje, 35 procent, tror det viktigaste är att pensionsspara privat. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av tjänstepensionsföretaget Collectum.

– Många underskattar tjänstepensionens betydelse. Ju högre inkomst man har, desto större del av den framtida pensionen kommer tjänstepensionen att utgöra, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

Hela 35 procent tror att ett privat pensionssparande är viktigast för att få en hög pension, medan 23 procent antar att den viktigaste faktorn är att arbeta länge. Bara knappt var tredje svensk, 32 procent, tror att den viktigaste faktorn för att få en hög pension är att jobba på en arbetsplats som erbjuder tjänstepension.

För många kommer pensionen att stå för ungefär två tredjedelar av den tidigare inkomsten – under förutsättning att man har tjänstepension. För den som saknar tjänstepension blir pensionen väsentligt lägre. Exempelvis får en privatanställd ingenjör utan tjänstepension endast en tredjedel, 32 procent, av sin tidigare inkomst i allmän pension. Det visar tidigare beräkningar från Collectum.

– Att jobba heltid, jobba vitt och se till att ha tjänstepension är enklaste sättet att få en hög pension. För att kompensera för utebliven tjänstepension behöver man spara en rejäl slant varje månad, säger Tomas Carlsson.

Sifoundersökningen genomfördes den 25­–28 november 2013. Följande fråga ställdes till 1 000 personer som inte gått i pension: ”Vilken av följande faktorer tror du är viktigast för att få en hög pension?” 35 procent svarade "pensionsspara privat", 32 procent svarade "jobba på en arbetsplats som erbjuder tjänstepension" och 23 procent svarade "arbeta länge". "Tveksam, vet ej" svarade 9 procent.

Länk: Hela Sifoundersökningen

För mer information kontakta gärna: Cathrine Carlberg, informationschef Collectum, 070-794 26 86.


Tre slutsatser ur Sifoundersökningen

  • 32 procent tror att den viktigaste faktorn för att få en hög pension att jobba på en arbetsplats som erbjuder tjänstepension.
  • Bland vänsterpartister är det 50 procent som tror att tjänstepensionen är den viktigaste faktorn för att få en hög pension, medan motsvarande siffra bland miljöpartister är 24 procent.
  • Bland arbetare är det 51 procent som tror att ett privat pensionssparande är viktigast för en hög pension, medan motsvarande siffra bland tjänstemän är 31 procent.

Tre tips för en hög pension

  • Om arbetsgivaren har kollektivavtal ingår tjänstepension. Är du privatanställd tjänsteman med tjänstepensionen ITP kan du vara säker på att få bra villkor, som låga avgifter och möjlighet till hög avkastning.
  • Om arbetsgivaren saknar kollektivavtal men ändå erbjuder tjänstepension får du välja bland det eller de försäkringsbolag som arbetsgivaren valt ut. Var särskilt uppmärksam på vilka avgifter du betalar för sparandet.
  • Om arbetsgivaren inte erbjuder tjänstepension – förhandla till dig det. En rimlig lägsta premienivå kan vara mellan 4 och 10 procent av din lön, beroende på vad du tjänar.

Två miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 28 miljarder kronor i premier under 2013 mellan 33 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Bifogade filer

PDF-dokument