Skip to main content

Ny Sifoundersökning: Varannan tycker att tjänstepension är mycket viktigt

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2013 09:10 CEST

Varannan svensk, 50 procent, tycker att det är mycket viktigt att arbetsgivaren erbjuder tjänstepension när de söker nytt jobb. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av tjänstepensionsföretaget Collectum inför Tjänstepensionens dag.

– Det är glädjande att så många tycker att tjänstepension är viktigt när de söker jobb. Det viktigaste pensionsvalet i livet gör du i praktiken när du väljer arbetsgivare, säger Jenny Jeppsson, informationschef på Collectum.

I undersökningen svarar 50 procent att det är mycket viktigt att arbetsgivaren erbjuder tjänstepension när de söker ett nytt jobb och 36 procent svarar att det är ganska viktigt. Bara 7 procent tycker att det är ganska eller mycket oviktigt att arbetsgivaren erbjuder tjänstepension.

– Tjänstepensionen är en allt viktigare del av den framtida pensionen. Fler arbetsgivare borde därför se möjligheterna med att lyfta tjänstepension vid rekrytering, säger Tomas Carlsson, Collectums pensionsexpert.

I dag motsvarar den allmänna pensionen i genomsnitt bara 43 procent av den tidigare inkomsten, enligt beräkningar från Collectum. Den genomsnittliga privatanställda tjänstemannen får 6 000 kronor i tjänstepension att lägga till den allmänna pensionen. På Minpension.se kan man göra sin egen pensionsprognos.

Sifoundersökningen genomfördes den 21–29 augusti 2013. 1 003 svenskar som inte gått i pension fick frågan: Tycker du att det är viktigt eller oviktigt att arbetsgivare erbjuder tjänstepension när du söker ett nytt jobb? 50 procent svarade ”mycket viktigt”, 36 procent ”ganska viktigt”, 6 procent ”ganska oviktigt” och bara 1 procent svarade ”mycket oviktigt”. 8 procent svarade ”tveksam/vet ej”.

Bilagor nedan:
- Pensionsexpertens tips inför nya jobbet
- Tre snabba från Sifoundersökningen

Länk: Minpension.se

För mer information, kontakta gärna:
Jenny Jeppsson, informationschef Collectum, 08-508 980 30, 070-339 69 85


Bilagor

Pensionsexpertens tips inför nya jobbet
- Fråga alltid vid anställningsintervjun om arbetsgivaren erbjuder tjänstepension.

- Om arbetsgivaren har kollektivavtal ingår tjänstepension. Är du privatanställd tjänsteman med tjänstepensionen ITP kan du vara säker på att få bra villkor, som låga avgifter och möjlighet till hög avkastning.

- Om arbetsgivaren saknar kollektivavtal men ändå erbjuder tjänstepension får du välja bland det eller de försäkringsbolag som arbetsgivaren valt ut. Var särskilt uppmärksam på vilka avgifter du betalar för sparandet.

- Om arbetsgivaren inte erbjuder tjänstepension – förhandla till dig det. En rimlig lägsta premienivå kan vara mellan 4 och 10 procent av din lön, beroende på vad du tjänar.

Tre snabba från Sifoundersökningen
- I gruppen 15–29 år tycker 35 procent att tjänstepension är mycket viktigt, vilket kan jämföras med 61 procent i gruppen 50–64 år.

- Fler tjänstemän, 58 procent, tycker att tjänstepension är mycket viktigt, jämfört med 50 procent bland arbetare.

- Högskoleutbildade tycker i högre grad att tjänstepension är mycket viktigt (57 procent). Personer med bara grundskoleutbildning tycker i något lägre grad att det är mycket viktigt (36 procent).

1,9 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 26 miljarder kronor i premier under 2012 mellan 32 000 företag och tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Bifogade filer

PDF-dokument