Skip to main content

Nytt steg i ITP-upphandlingen: 15 försäkringsbolag har lämnat offerter i upphandlingen av traditionell försäkring inom ramen för den nya ITP-planen

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2006 12:45 CET

Idag klockan 12.00 gick tiden ut för försäkringsbolag att inkomma med offerter för traditionell pensionsförsäkring. Av de 22 försäkringsbolag som tidigare anmält intresse att delta i upphandlingen har 15 lämnat in en offert till Collectum.

De försäkringsbolag som lämnat in offert är: Alecta, AMF Pension, Arkitekternas Pensionskassa, Folksam Ömsesidig livförsäkring, Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, KP Pension & Försäkring (Konsumentkooperationen), KPA Pensionsförsäkring AB, Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, Länsförsäkringar Liv, Nordea Liv & Pension Försäkring Sverige AB (publ), PP Pension, Robur Försäkring, SPP Livförsäkring AB, Svensk Handel Försäkringar och Volvoresultats Försäkringsförening.

Upphandlingen av den traditionella försäkringen ska resultera i att förmedlingsavtal sluts med två till fem försäkringsbolag. Inom ramen för traditionell pensionsförsäkring har försäkringsbolagen inbjudits att offerera tre olika typer av pensionsprodukter med olika garanterade räntenivåer.

Nästa steg i upphandlingen är att Collectum utvärderar offerterna varefter ITP nämnden 14 december kommer att välja vilka försäkringsgivare som ska få presentera sina offerter. Avtal kommer att slutas med utvalda försäkringsbolag under januari och februari. Inriktningen är att avtalen ska löpa under fem år.

Collectum administrerar tjänstepensionen ITP och har fått i uppdrag att upphandla försäkringsbolag för den nya ITP-plan som har överenskommits mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Planen träder i kraft den 1 juli 2007. Upphandlingen görs i två separata delar; traditionell pensionsförsäkring respektive fondförsäkring.


För mer information, kontakta:
Anna Dahlman, tf informationschef, Tel: 08-508 982 27, 070-799 82 27


Om Collectum
Collectum administrerar tjänstepensionen ITP för företag, försäkrade och försäkringsbolag. Företaget är den oberoende knutpunkten för ITP, som genom kunskap och service ser till att premier och information på ett snabbt och enkelt sätt når rätt mottagare. Collectum bildades 2002 på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK och förmedlar årligen 20 miljarder kronor i premier mellan 27 000 företag och ett tjugotal försäkringsbolag. 1,6 miljoner personer omfattas av tjänstepensionen ITP. Sammanlagt gör de försäkrade kring 80 000 ITPK-val per år.