Skip to main content

Tjänstemän: Lätt att förstå röda kuvertets årsbesked

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2019 13:05 CEST

Det röda kuvertet med årsbesked om tjänstepensionen ITP är lätt att förstå. Det anser 85 procent av de tjänstemän som läst sitt besked i år, visar en ny undersökning från valcentralen Collectum. Nästan två miljoner privatanställda tjänstemän fick sina röda kuvert under våren.

– Att få ett rött kuvert från Collectum är ett trygghetsbesked, eftersom det betyder att man jobbar hos en arbetsgivare som erbjuder kollektivavtalad tjänstepension. Med informationen i kuvertet blir det enklare att göra medvetna val kring den framtida pensionen, säger Collectums pensionsexpert Tomas Carlsson.

Åtta av tio tjänstemän, 81 procent, vet att de har fått årsbeskedet om tjänstepension. Totalt 59 procent har öppnat sitt röda kuvert. 49 procent, uppger att de också har läst årets besked. Bland dem som har läst årsbeskedet är det stora flertalet positiva: Hela 85 procent tycker att det är mycket eller ganska lätt att förstå. 78 procent uppger att de vill ha årsbeskedet en gång om året.

Det röda kuvertet från Collectum innehåller bland annat en prognos över den framtida tjänstepensionen och besked om hittills intjänad tjänstepension. I genomsnitt får de privatanställda tjänstemännen 7 300 kronor per månad i tjänstepension att lägga till den allmänna pensionen

Röda kuvertet skickades ut i mars och april till 1,9 miljoner privatanställda tjänstemän. Strax innan landade Pensionsmyndighetens orange kuvert med årsbeskedet om den allmänna pensionen.

– Genom att lägga ihop sin tjänstepension med den allmänna pensionen får man en bra överblick över hur mycket man har att leva på som pensionär. Och det enklaste sättet att få en tydlig bild är att gå in på minPension.se, säger Tomas Carlsson.

Under mars och april 2019 telefonintervjuades 1 000 privatanställda tjänstemän som har tjänstepensionen ITP. Undersökningen genomfördes av Ipsos på uppdrag av Collectum.

Bilaga nedan: Tre tips till dig som fått röda kuvertet

För mer information, kontakta gärna:

Daniel Kinnerup, pressansvarig Collectum, 073-940 16 84
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25

Tre tips till dig som får röda kuvertet

Om du får det röda kuvertet i brevlådan kan du vara glad – du har tjänstepensionen ITP med ett kvalitetssäkrat utbud av pensionsförsäkringar med låga avgifter.

1. Öppna ditt röda kuvert – där finns bland annat en prognos över den framtida tjänstepensionen och besked om hittills intjänad tjänstepension.

2. Ta del av informationen i det orange kuvertet från Pensionsmyndigheten om den allmänna pensionen.

3. Logga in på minPension.se för att få den samlade bilden av din framtida ekonomi som pensionär.

2,4 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, som drivs utan eget vinstsyfte, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 44 miljarder kronor i premier under 2018 mellan 36 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Bifogade filer

PDF-dokument