Skip to main content

”Endast 5 procent av PPM-fonderna håller måttet”

Nyhet   •   Jun 25, 2013 14:32 CEST

Förra söndagen sände SVT ett inslag på nyheterna med Håkan Tobiasson, analytiker på AP7, som har studerat cirka 500 aktivt förvaltade aktiefonder under de senaste tre åren. Håkans slutsats blev att få fonder inom PPM levererar ett bra resultat och att aktiv förvaltning sällan slår passiv förvaltning (indexfonder). Dagen efter kom kritik mot studien av fondbolagens förening.

Undersökningen visar att de aktivt förvaltade fonderna inte går bättre än indexfonderna

Håkan har använt sig av en metod som räknar fram den delen av fonden som är aktivt förvaltad (alla fonder har en del som förvaltaren inte rör) och som sedan slår ut fondavgiften (den del som är större än en indexfonds avgift) på den aktivt förvaltade delen.

61 % presterar dåligt, 33 % presterar godkänt men är för dyra, 1 % är billiga men presterar dåligt och 5 % får godkänt

Enligt Håkan får fondspararen, i de allra flesta fall, inte valuta för de extraavgifter de betalar. Sparare som väljer aktiv förvaltning har oddsen emot sig.

Forskningen stödjer resultatet av undersökningen

Per Strömberg, professor på Handelshögskolan, säger till SVT att det finns väldigt svaga argument för att de aktiva fonderna som försöker välja rätt aktier verkligen gör skäl för sina kostnader. Som privatperson ska man gå för billiga och passiva fonder som följer någon typ av index, säger Per.

Fondbolagens förening skickade ut ett meddelande dagen efter inslaget med följande kommentarer om missvisande uppgifter i inslaget:

  • AP7:s undersökning avser inte premiepensionssystemet eftersom alla fonders avgifter rabatteras i systemet. I genomsnitt till mer än två tredjedelar av bruttoavgiften
     
  • Att säga att en fond som presterat bra inte håller måttet på grund av att fondens avgift av AP7 anses för hög, är helt enkelt inte relevant eftersom fonders avkastning alltid visas efter att avgiften är bortdragen.
     
  • Fondbolagens förening skriver att i själva verket är det 38 % av fonderna som presterat bra utanför premiepensionssystemet. Tas även hänsyn till rabatterna i premiepensionssystemet ökar denna siffra ytterligare.

     

Inslaget på SVT

Fondbolagens förenings kommentar

Relaterade artiklar:

Originalartikel hos Compricer: "Endast 5 procent av PPM-fonderna håller måttet"

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy