Skip to main content

Har du haft ett långt elavbrott när Gorm och Helga drog fram? Missa inte ersättningen!

Nyhet   •   Dec 09, 2015 10:02 CET

Har du haft ett sammanhängande avbrott under minst 12 timmar har du rätt till avbrottsersättning. Du kan också få ersättning för förstörd egendom.

Vid ett strömavbrott på 12 timmar eller mer får du 12,5 procent av din årliga nätkostnad i ersättning och ersättningen ökar sedan med 25 procentenheter för varje påbörjad 24-timmarsperiod. Kommer strömmen tillbaka under två timmar så anses avbrottsperioden avslutad, och räkningen börjar om när det blir nya avbrott.

Du ska få automatiskt avbrottsersättning från ditt elnätsbolag

Ersättningen ska betalas ut senast sex månader från utgången av den månad nätföretaget fick kännedom om avbrottet. Får du ingen ersättning ska du kontakta elnätsföretaget. Du behöver göra anspråk på ersättning inom två år.

Ersättning för förstörd egendom från elnätsbolaget

Oavsett hur långt avbrott du har haft så kan du få ersättning för förstörd egendom som t.ex. förstörd mat eller sönderfrysta rör. Du har också rätt till ersättning för utgifter och inkomstbortfall eller annan förlust. Det finns dock undantag då nätägaren kan visa att strömavbrottet var av ”exceptionell” karaktär och det inte gick att förutse och undvika strömavbrottet.

Ersättning från ditt försäkringsbolag

Din hem- eller villahemförsäkring kan ge visst skydd mot skador på grund av elavbrott som t.ex. ersättning för förstörda livsmedel eller kläder i tvättmaskin. Får du betala en självrisk till ditt försäkringsbolag har du rätt till ersättning för självrisken från elnätsbolaget.

Vid frågor om din avbrottsersättning kan du vända dig till Konsumenternas energimarknadsbyrå

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.