Skip to main content

Rädsle-index på mycket låga nivåer – är vi för optimistiska?

Nyhet   •   Okt 10, 2012 11:02 CEST

Att det är turbulent på världens marknader och börser är ingen hemlighet med den pågående europeiska och amerikanska skuldkrisen som bidragande orsaker. Men trots alla orosmoment så står rädsle-index (volatilitetsindexet VIX) på extremt låga nivåer.

Vad är VIX-index?

VIX-index mäter den förväntade volatiliteten 30 dagar framåt på S&P 500 – optioner*. Volatilitet är ett begrepp inom finansvärlden som beskriver hur mycket priset på en finansiell tillgång svänger eller varierar.

En kontraindikator mot börsen

Marknaden pendlar alltid mellan optimism och pessimism. När börsen sjunker är det pessimismen som tar överhanden och vice versa.

VIX-index brukar öka i värde vid osäkra perioder på börsen när volatiliteten är hög medan indexet faller under lugna perioder när volatiliteten är låg. När trenden på börsen är uppåtgående brukar VIX-index vara lågt.

När VIX-index visar på extremvärden (värden under 15 och över 40) så brukar det göras antaganden om att sentimentet kommer att vända. Och där är vi nu!

VIX handlas på samma låga nivåer som 2007

Just nu handlas VIX-index kring de lägsta nivåerna sedan 2007 och indexet har rasat nästan 50 procent sedan juni månad i år. Under samma tid har både USA och Stockholmsbörsen stigit med cirka 15 procent. Riskaptiten bland aktörerna på marknaden är alltså stark vilket delvis förklaras av Europeiska centralbankens kvantitativa lättnader. I fredags (5/11-2012) noterades VIX-index på 14,33.

Lågt VIX-index är inte alltid bra!?

Enligt Michael Canborn, marknadsanalytiker på IG Markets, är inte allt frid och fröjd med låga VIX-värden. Han skriver på finansliv.se att börsen historiskt brukar få en skakig framtid när VIX handlas på dessa låga nivåer. Michael tror att det finns en risk för en ökad riskaversion inom kort…

… och om det kommer få VIX-index att stiga och börsen att falla får framtiden visa.


* En option är ett avtal mellan en optionsutställare och en optionsinnehavare som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att i framtiden köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett på förhand bestämt pris.

S&P 500 är ett aktieindex över 500 stora börsonoterade aktiebolag som handlas på New York Stock Exchange eller NASDAQ i USA.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy