Skip to main content

Sämre skydd vid privatköp

Nyhet   •   Aug 20, 2012 13:35 CEST

När du köper något av en privatperson gäller inte samma regler som när du köper av en handlare. Vad gäller?

Har du passat på att köpa lite begagnade möbler till sommarstugan i sommar? Har du köpt en bil privat eller en mobiltelefon på tradera eller blocket? Är du medveten om dina rättigheter vid ett privatköp?

När du handlar av en privatperson har du inte samma skydd som när du handlar av ett företag där konsumentköplagen gäller. Vid privatköp gäller köplagen.

Så vad säger köplagen?

Köplagen reglerar köp av lös egenomdom vilket i praktiken innebär allt som inte är mark och byggnader. Köplagens regler är inte tvingade vilket betyder att du och säljaren får komma överens om andra bestämmelser än de som står i lagen. Säljaren kan t.ex. genom att sälja en vara i ”befintligt skick” friskriva sig från ansvar vid fel på varan. Köplagen träder alltså bara in om inte annat har avtalats mellan parterna.

I vissa fall kan du klaga på en vara även om den är såld i befintligt skick.

Varan du köper kan trots såld i ”befintligt skick” anses som felaktiv om:

  • Säljaren vid köpet har lämnat felaktiva upplysningar.
  • Säljaren har låtit bli att upplysa dig om fel av mera allvarlig karaktär.
  • Den var i väsentligt sämre skick än du kunde förutsätta, med ledning av priset och andra omständigheter.

Dina skyldigheter som köpare

  • Du kan inte ångra ditt köp efter att affären är uppgjord om ni inte har skrivit in något om ångerrätt i avtalet.
  • Du kan inte åberopa fel på varan som du antas ha känt till vid köpet.

Köplagen reglerar också när du har rätt att häva köpet, när du har rätt till skadestånd och ersättning och hur leverans av varan ska gå till.

Om ni inte kommer överens

Om du inte kommer överens med säljaren efter ett privatköp kan du vända dig till tingsrätten för att få hjälp med att lösa tvisten.

Källa: Konsumentverket

Köplagen

Originalartikel hos Compricer: Sämre skydd vid privatköp

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy