Skip to main content

Socialdemokraterna: Så vill de påverka din plånbok

Nyhet   •   Jun 17, 2014 08:56 CEST

Stegvis sänkning av skatten på pension, höjt barnbidrag, begränsa dyra tillsvidareavtal på el och höjd restaurangmoms. Vi har frågat alla riksdagspartier om vad de vill göra med vår privatekonomi. Här svarar Socialdemokraterna.

Vad har ni för planer för pensionärerna? Kommer ni att sänka skatten på pension? Finns det någon plan för att skatten på pension ska likställas med skatten på arbete?
Skatten på pensioner ska sänkas stegvis tills klyftan mellan pensionärer och löntagare är utraderad.

Hur ser ni på familjepolitiken? Planer för barnbidraget och föräldraförsäkringen.
Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Vi har föreslagit att barnbidraget och underhållsstödet ska höjas. För att föräldrarna verkligen ska få ut 80 procent av sin inkomst när man är hemma med sina sjuka barn har vi föreslagit att det så kallade taket i den tillfälliga föräldrapenningen ska höjas, på sikt till 10 prisbasbelopp och i ett första steg till åtta prisbasbelopp.

Hur vill ni stimulera bostadspolitiken? Vill ni förändra reavinstskatten och eller reglerna för uppskov av reavinst?
Vi har inga förslag på att ändra skatterna på bostadsområdet. Vi fokuserar istället på att stimulera nybyggnation. Det gör vi genom en stimulans till de som bygger studentbostäder och små hyresrätter, genom att stödja kommuner som stödjer byggande genom snabbare besked och förenklad byråkrati, och genom att vi vill låta staten genom SBAB låna ut kapital till de som vill bygga.

Försäkringar gäller ett år i taget i Sverige och under den tiden kan man inte byta bolag. I Europa ser det annorlunda ut. Hur ser ni på det?
Det beror på vad det är för försäkring. Personförsäkringar kan man säga upp med omedelbar verkan, medan sakförsäkringar oftast har en bindningstid på ett år. I vissa undantagsfall kan det dock vara möjligt att säga upp sakförsäkringen under förutsättning att behovet för försäkringen har upphört, exempelvis vid bostadsförsäljning eller utlandsflytt. Vi tror det är viktigare att förbättra och tydliggöra informationen vid tecknande av försäkringar än att införa en formell bytesrätt då bindningstiden är så kort som ett år.

Hur vill ni påverka/styra elnätsbolagen när de sätter sina avgifter?
Elbolagens möjligheter att teckna dyra tillsvidareavtal, som är svåra att omförhandla eller gå ur, bör begränsas, om möjligt genom lagstiftning. Vi vill också skärpa övervakningen av elmarknaden, bland annat genom bättre samarbete över landgränserna och genom bättre dialog mellan ansvariga myndigheter.

Hur ser ni på insättningsgarantin? Ska den behållas som den är idag?
Behållas som idag.

Har ni några planer på att stimulera sparande? Sänka skatten på sparande? Nytt avdrag?
Inga särskilda förslag i dagsläget.

Har ni några planer för socialbidraget?
Inga särskilda förslag i dagsläget.
 

11 snabba frågor
Vi har även bett Socialdemokraterna svara på elva korta frågor.

1. Skatten på pension?

Sänka.

2. Skatten på arbete?

Behålla.

3. Återinföra fastighetsskatten?

Nej.

4. Återinföra arvs- och förmögenhetsskatten?

Nej.

5. Restaurangmomsen?

Höja.

6. Arbetsgivaravgifter för unga?

Höja.

7. Privatekonomi som ämne i grundskolan?

Nej.

8. Ränteavdraget?

Ha kvar.

9. Studiebidraget?

Behålla.

10. Pappadagar?

Fler.

11. Avdrag för privat pensionssparande?

Ta  bort.
   

Stort tack till Socialdemokraterna och till alla er som bidragit med frågor till partierna!

Originalartikel hos Compricer: Socialdemokraterna: Så vill de påverka din plånbok


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.