Skip to main content

Valora Trade fortsätter under namnet Conaxess Trade, uppbackad av ny stark ägare

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2016 08:00 CET

Från och med idag verkar Valora Trade, ledande FMCG-distributör i Europa med en omsättning på 400 miljoner EUR, under företagsnamnet och företagsidentiteten Conaxess Trade.

Efter Aurelius Group’s förvärv av Valora Trade i höstas har hög prioritet lagts på att hitta ett passande och starkt företagsnamn samt en ny och tydlig företagsidentitet. Detta arbete har nu framgångsrikt avslutats och från och med idag kommer vår fulla kraft att läggas på att utveckla och skapa tillväxt för Conaxess Trade på de sju marknader där vi verkar. Vi servar alla våra marknader med starka nationella och internationella varumärken. På den svenska marknaden arbetar vi bl.a. med Fisherman’s Friend, Mentos, Lypsyl, Dextro Energy, Sun Lolly, Delicato, Sellton och många andra.

Parallellt med att det nya företagsnamnet och identiteten arbetades fram, utsågs Thomas Pavstrup, VD från det tidigare Valora Trade Danmark, till koncernchef för Conaxess Trade. Conaxess Trade kommer att verka på de nordiska marknaderna och i DACH-regionen (Tyskland, Österrike och Schweiz). Thomas Pavstrup, som har 12 års erfarenhet från olika ledningspositioner inom Valora Trade, kommer tillsammans med ledningsgruppens Lutz A. Schneppendahl (COO) och Jacob Schilling (CFO), att ta ledningen med att utveckla och förbättra verksamheten under de kommande åren.

"Målet för Conaxess Trade är att vara förstahandsvalet av partner för att säkra en optimal ’Route to Consumers’ på de lokala marknader vi servar, med fokus på alla kategorier inom FMCG och relevanta försäljningskanaler. En fokuserad strategi, uppbackad av vår nya ägare Aurelius Group och möjligheten att etablera Conaxess Trade Group som ett stark oberoende företag, gör det möjligt för oss att ytterligare stärka vår position inom dagligvarubranschen.", säger Thomas Pavstrup, koncernchef för Conaxess Trade.

Conaxess Trade är en av de största europeiska distributörerna av sitt slag inom FMCG, med en varumärkesportfölj inom Food, Near-Food, Confectionery, Fashion & Accessories och Drycker i en mängd kanaler. Det finns skillnader mellan de lokala marknaderna och i Sverige verkar vi även inom kategorin Vehicles med uppdragsgivaren Shell. Den nya ledningsgruppen kommer även att fokusera på kunskapsdelning mellan marknaderna för att skapa värde för våra affärspartners och kunna erbjuda ett större utbud av produkter till lokala konsumenter.

Conaxess Trade är ett högt prioriterat projekt för Aurelius Group:

”Vi såg divisionen Valora Trade som en ’lillebror’ som försummats av den stora detaljhandelsaktören Valora Group. Genom kombinationen av Aurelius expertis inom företagsköp, företagsinsikt och ledarskap samt Conaxess Trade’s position som oberoende distributionsbolag kommer företaget att vara väl rustat för framtida tillväxt och värdeskapande.”, säger Lutz A. Schneppendahl, Operating Partner på Aurelius.

Conaxess Trade har över 500 anställda i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Schweiz, Österrike och Tyskland, varav 75 i Sverige. Totalt når vi en marknad beståendes av 130 miljoner konsumenter. Conaxess Trade verkar inom FMCG och vi fungerar som exklusiv distributör åt våra uppdragsgivare på den lokala marknaden. Vi hanterar försäljning, marknadsföring, varumärkesarbete såväl som fysisk distribution för många starka varumärken.


För ytterligare information, kontakta:

Aurelius Group

Lutz A. Schneppendahl, Operating Partner, lutz.schneppendahl@aureliusinvest.de

Conaxess Trade Group Management

Thomas Pavstrup, Group CEO, thomas.pavstrup@conaxesstrade.com

Conaxess Trade Sweden

Oddgeir Hole, Managing Director, oddgeir.hole@conaxesstrade.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy