Skip to main content

Connect Green – När hållbarhet går från ord till handling

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2014 11:51 CEST

Connect Green Week 2014 invigs idag. Under veckan möter nya miljöteknikbolag potentiella investerare på fyra orter runt om Sverige. Projektet Connect Green är ett gemensamt initiativ från Connect Sverige och Energimyndigheten, som skapar fler investeringsbara bolag, säkrare investerare och möjliggör effektiva mötesplatser för investeringar.

  • Affärsänglar spelar en mycket viktig roll för kommersialisering av tidiga innovationer. Vi är intresserade av att det sker fler saminvesteringar med oss, det ökar möjligheten för miljöteknikbolag at lyckas, säger Andreas Stubelius, affärsutvecklare på Energimyndigheten. 

Connect Green lanserades 2013 och visar efter endast ett år tydliga resultat: nära hundra miljöteknikbolag har blivit mer investeringsbara, varav hälften har fått möjligheten att presentera för privata investerare. Under året deltog nära tvåhundra privatinvesterare i en unik undersökning med frågor som investeringsfokus, incitament och kompetensbehov. För att tillgodose investerarnas kunskapsbehov har Connect skräddarsytt en utbildning för investerarna. Resultatet av undersökningen redovisades i rapporten ”Affärsängelnätverk och Investeringar”.

  • För att uppnå verkliga och varaktiga resultat måste bolag och investerare att prata samma språk. Bolagen måste förstå vad som är viktigt och intressant för en investerare och investerare behöver fylla på sina kunskaper kring branschspecifika frågor, menar Lillemor Svensson, initiativtagare till Connect Green. 

Den nationella mötesplatsen Connect Green Week 2014 beräknas locka 400 personer runt om i landet. Veckan inleds i Stockholm den 15 september under temat Sol. Dagen efter tar Sundsvall över staffettpinnen med temat Skog, Göteborg tematiserar Vatten och Connect Green Week avslutas i Malmö den 18 september med temat Hållbart Byggande. 

För mer information kontakta:

Lillemor Svensson Andreas Stubelius
CONNECT Sverige Energimyndigheten
0736-200 648 016-544 2199

Om Connect Green
CONNECT Green är en långsiktig nationell satsning för att skapa bättre förutsättningar för svenska miljöteknikföretag att lyckas med sin kommersialisering. Bakom projektet står Connect Sverige och Energimyndigheten.

CONNECT Sverige är en regional, nationell och internationell aktör som sammanför entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. 

Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

 www.connectsverige.se 

 www.energimyndigheten.se


CONNECT Väst är en ideell och oberoende organisation utan egna vinstsyften. Vi sammanför entreprenörer och tillväxtföretag med företagsutvecklande resurser som kompetens och kapital. I våra processer möts entreprenörer och näringsliv för affärsutveckling, nätverkande, investeringar och kompetensutveckling. Dessa mötesplatser skapar snabbare tillväxt och fler arbetstillfällen i Västsverige.

CONNECT Väst omfattas av sex regioner som har fler än 5 000 aktiva personer. Aktörerna i nätverken är entreprenörer, företagsledare, riskkapitalbolag och privata investerare och ett flertal betydelsefulla företag och organisationer från Sveriges näringsliv. CONNECT är ett affärsnätverk efter en modell från San Diego för att främja affärsutveckling i tillväxtföretag.

CONNECT Väst 2013
- ca 120 tillväxtföretag får årligen stöd i CONNECT Västs processer

- 10 658  timmar förmedlade från näringslivet till CONNECT Västs tillväxtföretag

- över 10 näringslivspartners

- 15 investerarträffar där 45 tillväxtföretag presenterat sig

- > 22 MSEK i Rest Kapital

- 5 000 deltagande personer vid aktiviteter och evenemang

- Sveriges största mötesplats mellan näringsliv och akademi genom en serie av frukostmöte kring framgångsrikt entreprenörskap


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.