Skip to main content

Storsatsning på kvinnliga entreprenörer i gröna näringar

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 13:12 CET

Sverige behöver fler och framförallt växande företag. Företagandet i Sverige är generellt lågt och andelen företag som drivs av kvinnor är endast 23-29 procent. Målsättningen med projektet ”Tillväxt för kvinnor i gröna näringar” är att öka konkurrenskraften hos kvinnliga företagare på gles- och landsbygd. Ett tjugotal kvinnor i Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad kommer att erbjudas verktyg, nätverk och handledning för att utveckla och expandera sin verksamhet genom ett strategiskt drivet arbete baserat på en genomlyst affärsplan. 

Projektet syftar till att skapa tillväxt i företag som ägs och drivs av kvinnor inom gröna näringar samt turism och besöksnäringar genom att bidra med metoder för ett strategiskt tillväxtarbete. Projektdeltagarna kommer att erbjudas en anpassad Språngbräda tillsammans med ett mentorskap. Genom den här metoden får deltagarna en unik möjlighet att utveckla sin affärsplan till en tillväxtplan. Deltagarna får också tillgång till kompetens inom en mängd områden som juridik, finansiering, ekonomistyrning, marknad m.m.   

”Till projektet söker vi nu kvinnor som driver företag, ensam eller tillsammans med andra, och som vill att företaget ska utvecklas. Detta är en möjlighet för projektdeltagarna att i en handledd process hitta vägar för att växla upp sin verksamhet, öka sin omsättning och anställa personal”, säger Gunilla Alsvik, projektledare. 

Metoden har testats på målgruppen i ett tidigare pilotprojekt och visat på konkreta resultat.

"CONNECTs processer och stöd för tillväxt fungerar på alla bolag - oavsett verksamhet eller vem som driver det. Men att nu kunna fokusera speciellt på Kvinnor i Gröna Näringar känns mycket stimulerande både för oss som organisation och för vårt stora nätverk av kompetens från näringslivet. Detta stärker vår möjlighet att utveckla fler framgångsrika företag - det visade sig redan i vårt tidigare projekt mot samma målgrupp som föll ut mycket väl”, säger Karl Malmström, VD CONNECT Väst. 

För att ansöka till projektet kontaktas kontoren i Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad. 

För mer information kontakta
Karl Malmström, VD CONNECT Väst, telefon 0739-414 758
Gunilla Alsvik, Tillväxtcoach och projektledare för ”Kvinnor i gröna näringar”, telefon 0739-414 766

Främja kvinnors företagande
Västra Götalandsregionen har fått i uppdrag av regeringen att, under 2011-2014, fördela drygt 7,8 miljoner kr inom programmet Främja Kvinnors Företagande. Programmet Främja kvinnors företagande ska bidra till att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor. Det beslutades om totalt fem miljoner till sex projekt som sammanlagt berör mer än 300 kvinnor i Västra Götaland. CONNECT Väst blev ett av dessa projekt som tilldelades medel för projektet ”Tillväxt för kvinnor i gröna näringar”. Aktiviteterna genomförs i samverkan med kommunalförbunden, Almi, LRF, SLU och Hushållningssällskapet, som också ingår i referensgruppen.

CONNECT Väst är en ideell och oberoende organisation utan egna vinstsyften. Vi sammanför entreprenörer och tillväxtföretag med företagsutvecklande resurser som kompetens och kapital. I våra processer möts entreprenörer och näringsliv för affärsutveckling, nätverkande, investeringar och kompetensutveckling. Dessa mötesplatser skapar snabbare tillväxt och fler arbetstillfällen i Västsverige.

CONNECT Väst omfattas av sex regioner som har fler än 3 600 aktiva personer. Aktörerna i nätverken är entreprenörer, företagsledare, riskkapitalbolag och privata investerare och ett flertal betydelsefulla företag och organisationer från Sveriges näringsliv. CONNECT är ett affärsnätverk efter en modell från San Diego för att främja affärsutveckling i tillväxtföretag.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy