Skip to main content

​Ännu ett steg mot morgondagens mobilitet - Självkörande bilar förenklar logistik

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2016 23:29 CET

FOTO: Vivianne Crothers


Projektet Born To Drive ska skapa nya möjligheter för logistik av nytillverkade bilar. Här möts teknikområdet autonom körning och automatisering vilket skapar ett nytt tillväxtområde. Vehicle ICT Arena, Lindhomen Science Park, samordnar innovationsprojektet med ett antal nyckelspelare inom system och mjukvaruutveckling kopplat till fordonsindustrin. ViNNOVAs FFI-program är medfinansiär.

En bil flyttas upp till 30 gånger från tillverkningslinan till dess den når återförsäljaren. Idag får en förare för varje gång hoppa in i bilen och köra till nästa placering. I projektet Born To Drive utvecklas en lösning som både skall vägleda bilarna till rätt plats vid rätt tid, och övervaka området så att inga incidenter uppkommer. Målet är att demonstrera en tillämpning på ett fabriksområde sommaren 2017.

Iden och konceptet Born To Drive har tagits fram av Consats Lars-Göran Ullenius och Martin Wahlgren.

” Innovation och förmågan att formera samarbeten är utmärkande för Consat och Born To Drive är ett minst sagt lysande sådant exempel ”, berättar Martin Wahlgren vice koncern VD på Consat AB.

I det större perspektivet är projektresultatet med den automatiserade logistiklösningen ytterligare ett initiativ i den större förändring och utveckling vi står inför inom området transporter och mobilitet.

- Genom samarbetsprojektet Born To Drive bygger många parter viktig och ny kunskap för att utveckla och möta framtidens behov inom ett av regionens tillväxtområden, säger Kent-Eric Lång, Programledare Vehicle ICT Arena.

Trenden är den samma världen över. Digitalisering och automatisering ger allt större avtryck på allt fler funktioner i samhället. Kraftigt automatiserad tillverkning är ingen nyhet, men nu ökar också graden av automationen snabbt i distributionsledet. Visionen med Born To Drive är att ta utvecklingen till ännu en nivå och praktisk tillämpning. Med hjälp av den teknikkunskap som redan finns idag blir Born To Drive en test arena för den nya kunskap som behövs om affärsstrukturer, legala aspekter och användarperspektiv.

Sverige har en ambition att ta ledningen i utvecklingen av automatiserade transportsystem. Born To Drive kommer att bygga kunskap i en tidig och begränsad tillämpning vilket blir värdefulla lärdomar och erfarenhet in till övriga projekt inom området, inte minst till det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden.

Consat startade 1986 och är idag en av Sveriges ledande, privatägda ingenjörsbyråer. Vi växer ständigt av egen kraft i takt med en ökande efterfrågan av våra tjänster. Vi är organiserade inom dotterbolagen Consat Engineering AB med affärsområdena Industriteknik och Elektronik & Systemutveckling, samt Consat Sustainable Energy Systems AB och Consat Telematics AB.

Vi arbetar också med nätverks- och systemunderhåll i bolaget Consat Data AB. Vi är kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008 och miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2004.

Vi arbetar långsiktigt och i en nära relation med våra kunder, antingen på plats hos dem eller på något av våra kontor. Fokus i vårt arbete ligger alltid på kundnyttan. Vi ser på tekniskt utvecklingsarbete som en viktig del i ett ekonomiskt och marknadsmässigt sammanhang.
Offensiv framtidssatsning

Tydlig marknadsnärvaro, utökad kärnverksamhet, samverkan, ny teknik och högmotiverade medarbetare vet vi är några viktiga faktorer för fortsatt framgång i all affärsverksamhet.

På Consat har vi formulerat våra framtidsambitioner i offensiva treårsplaner som skall bibehålla och stärka företagets profil som en innovativ partner till utvecklingsintensiva företag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy