Skip to main content

​Debatt: Dags att uppdatera den (s)venska modellen

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2018 10:51 CEST

För ett par dagar sedan presenterade Socialdemokraterna en handlingsplan för att skapa en trygg arbetsmarknad. I ett antal punkter stolpas de åtgärder Socialdemokraterna anser nödvändiga för en trygg framtida arbetsmarknad upp – en arbetsmarknad som snarare blickar bakåt än framåt. Den svenska modellen har nästan 100 år på nacken och det är hög tid att uppdatera den.

Förslaget att avskaffa allmän visstidsanställning är något som direkt kommer att påverka hur och om företag anställer. Man vill alltså tvinga företag att fastanställa utan att direkt ta hänsyn till åt vilket håll marknaden rör sig och vilka behov jobbskapande verksamheter verkligen har. Idag är det många branscher som helt förlitar sig på visstidsanställning för att kunna driva sin verksamhet och utan den möjligheten kommer de inte kunna gå runt.

Socialdemokraterna bortser i och med detta förslag ifrån det faktum att allt fler väljer att leva ett liv baserat på kortare uppdrag. Vi som jobbar med egenanställning, dvs hjälpa personer att fakturera uppdrag utan att ha eget bolag, ser att arbetsmarknaden förändras och att vi måste tro på individens egna val att forma sin jobbsituation utifrån sitt liv. Idag väljer närmare 50 000 personer att jobba extra eller sköta sin försörjning via korta och långa uppdrags som faktureras via egenanställningsföretag, vi ser också att detta leder till att dessa skapar egna företag som i sin tur genererar fler jobb.

År 2018 ska arbetsmarknaden inte kretsa kring att låsa in anställda och arbetsgivare i decennierlånga tvångsäktenskap utan att skapa förutsättningar för att sätta rimliga ramverk. Vi ska kunna ha människor med spetskompetens som jobbar på projektbasis. Vi ska inte stänga dörren för ungdomar som genom visstidsanställning tar sina första trevande steg in på arbetsmarknaden. Vi ska inte begränsa hur vi arbetar genom att sätta alldeles för snäva ramar.

Är Socialdemokraternas förslag en inkörsport till en tryggare arbetsmarknad? Ja, måhända för de som tycker att det viktigaste med att arbeta är att kunna sitta vid samma skrivbord år in och år ut (och den möjligheten ska såklart finnas om man VILL vara på en och samma arbetsplats). Men för alla andra – de som vill ha andra arbetstider, de som värderar annat än de traditionella värdena – ska den dörren stängas helt för att vi är rädda för framtiden? För dem skapar detta barriärer snarare än trygghet.

Vi vill med detta inlägg öppna upp för en bredare diskussion där vi istället för att snäva åt hur vi ser på anställning (dvs visstidsanställning är värd mindre än fast anställning) fokuserar på att underlätta för att skapa FLER möjligheter att själv sätta ramarna för sitt arbetsliv.

Framtidens trygghetsskapande handlar inte bara om att nagla sig fast på ett företag för att man har ”rätt” till en fast anställning – utan också om att, i sann samtidsanda, själv vara med och forma sin framtid – att själv sätta agendan för hur ens liv ska se ut.

Vi tror på människors förmåga att ta egna beslut i livet och min fråga blir då: Varför litar inte Socialdemokraterna på svenskarnas kompetens att ta ansvar för sin egen situation?

Andreas Kullberg, vd Cool Company

Om Cool Company

Cool Company erbjuder egenanställning som gör det möjligt för privatpersoner att ta uppdrag utan att ha eget företag. Samtidigt kan företag få uppdrag utförda mot faktura utan att anställa. Cool Company har arbetsgivaransvaret. 

Verksamheten bidrar till en vit och sund ekonomi:

  • Vi hanterar skatter, avgifter och moms åt den egenanställde.
  • Vi står för arbetsskade- och grupplivförsäkring, samt erbjuder ansvarsförsäkring och tilläggsförsäkringar.
  • Våra system ger även användaren en enkel kontroll on-line över fakturor, lönespecifikationer, betalningsstatus, kund- och artikelregister mm. 

Cool Company är grundat av Jan Bergstrand som har mångårig erfarenhet från bemanningsbranschen.

Cool Company Skandinavien AB är ett svenskt bolag som erbjuder administrativa tjänster. Delägare i bolaget är Verdane Capital Funds (Verdane) vilka är Nordens största och mest framgångsrika ägare och förvaltare av secondary funds. Verdane förvaltar ett kapital på 10 miljarder kronor.