Skip to main content

Damberg möter kooperativen som utmanar tradtionellt näringsliv

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2015 11:13 CET

Idag ska näringsminister Mikael Damberg träffa representanter för tillsammansägda/kooperativa företag vid sitt besök hos företagsutvecklaren Coompanion. Ämnet är hur Sverige kan vinna på ett större inslag av företag som både bidrar till tillväxt/ekonomiska mål och möter sociala och/eller miljömässiga utmaningar. Damberg kommer också att få djupare insikter i kooperativa företagares drivkrafter och villkor.

Besöket är viktigt av flera skäl säger Coompanions VD Kristina Herngren:

– Vi vill synliggöra det kooperativa företagandet. Det skapar både ekonomisk utveckling och möter samhälleliga och miljömässiga utmaningar. Delaktighet som är grunden för dessa företag är också något som Sverige behöver mer av idag. Och det gör både Sverige och företagen mer hållbara. Det har vi statistik på, säger Kristina Herngren.

– Entreprenörskapsbarometern har visat att unga som vill starta företag vill helst göra det tillsammans, så att synliggöra möjligheten för dessa kommer att leda till fler nya företag.

– För någon månad sedan gick arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ut med att regeringen vill satsa på arbetsintegrerande sociala företag i utfasningen av Fas 3. Detta efter en längre dialog med Coompanion. Detta arbete behöver ske i nära samråd med näringsminister Damberg eftersom detta är företag som alla andra företag, menar Kristina Herngren

Nu i november kom siffror från world co-op monitor som visar att kooperativa och
ömsesidiga företag globalt har vuxit med 19,5% sedan 2010 trots lågkonjunktur. Kooperativ
ökar regioners motståndskraft vid ekonomiska nedgångar. Globalt sysselsätter
medarbetarägda företag 16 miljoner människor. 

I Europa sysselsätter kooperationen 5, 4 miljoner i 160 000 företag.
De 18 största kooperativa företagen i Sverige omsatte 2012. 240 miljarder och hade 58 000 anställda. I Sverige finns totalt ca 40 000 kooperativa företag.

Under besöket kommer den personalkooperativa kommunikationsbyrån Geektown att medverka, liksom Hälsorum Offerdal, som är en by- och medarbetarägd vårdcentral som också säljer företagshälsovård, liksom DraóThea som är en personalägd daglig verksamhet utformat som ett kulturcentrum.

Dessa är några av Sveriges verksamheter som visar hur kooperativ möter våra gemensamma utmaningar samtidigt som de utvecklar Sverige ekonomiskt.


Foton från besöket kommer att finnas tillgängliga kl 17.30

Coompanion är experter på att starta och utveckla tillsammansägda/kooperativa företag. 

Vi verkställer målet som både regeringen och oppositionen har på Tillväxtverket att stärka företagens konkurrenskraft, en hållbar näringslivsutveckling och en regional tillväxt. 

Coompanion bidrar till minskad arbetslöshet, innovation, entreprenörskap, social inkludering och ökad jämlikhet. 

2014 hjälpte vi 12 000 entreprenörer att starta 500 företag över hela landet, främst som ekonomiska föreningar och aktiebolag. 

70 % av våra totalt 10 000 startade företag överlever efter fyra år. 95 % av våra kunder är nöjda eller mycket nöjda med vår rådgivning år efter år, enligt SWECO. Coompanion har 1000 medlemmar och 120 medarbetare totalt, minst ett Coompanion i vart och ett av Sveriges län, totalt 25 kontor.

Läs mer på www.coompanion.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy