Kooperativ – snabbast växande företagsformen i Sverige

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 07:23 CET

Ekonomisk förening är den form som ökat mest bland nyregistrerade företag i år, jämfört med samma period förra året. Det är dessutom en företagsform med bra överlevnad. Det visar nya siffror från SCB som tagits fram på uppdrag av HSB Göteborg inför att kooperativa veckan inleds den 20 november.


Kooperativt energiföretag i Skaraborg vinnare

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 09:17 CET

Den kooperativa energileverantören med 100-åriga anor tvekade inte att även ge sig in i utbyggnad av bredband, vatten, avlopp och alternativ energi. De skapar idag infrastruktur som möjliggör boende och företagande på landsbygden. Hållbarhet i alla dess aspekter – parat med framsynthet och innovativitet – Vallebygdens Energi fick under onsdagkvällen motta utmärkelsen Årets Kooperativ i Sverige.

Volvo vinner pris för samhällsnytta

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 16:55 CET

​Skinande rena bilar ger fler jobb på Västra Hisingen. Nu vinner Volvo, Vägen ut! kooperativen och Västra Hisingens stadsdelsförvaltning i Göteborgs stad priset Nyttigaste Affären 2018. Clean Car Service får priset för att samarbetet skapar samhällsnytta i närområdet på ett helt unikt sätt.

Kooperation löser globala utmaningar

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2018 12:03 CET

Kooperativa företag har i flera hundra år hittat innovativa lösningar på lokala och globala problem. Många lösningar har införlivats i offentlig sektor och andra drivs vidare på den kommersiella marknaden. De 100 största kooperativa företagen i Sverige utgör i dag en betydande del av arbetsmarknad och samhällsekonomi med en sammanlagd omsättning på över 400 miljarder kronor, 100 000 anställda och 13 miljoner medlemskap. Med varumärken och moderna värden som konsumentmakt, ekonomisk transparens, goda arbetsvillkor och hållbar produktion genererar de innovation och tillväxt. Trots det, finns många seglivade myter som påverkar opinionen och attityder och som vi vill avliva:

Fakta: Kooperativa företag tjänar pengar och går med överskott.

Fakta: Kooperativa företag finns i alla branscher.

Fakta: Kooperativa företag är en naturlig del av en fungerande marknadsekonomi.

Kooperation utmanar traditionella idéer om vad ett företag är. Stödsystemet för företagande utgår från bilden av företag som aktiebolag eller enskild firma. Finansieringssystemen som banker eller investeringsfonder känner inte till eller förstår hur de kan låna ut eller investera i andra företagstyper än aktiebolag. Det finns okunskap eller direkt ovilja hos många företagsekonomiska utbildningsinstitutioner och företagsrådgivare att möta ungas önskan att driva sina företag som kooperativ. Ofta blir de avrådda att starta företag tillsammans. Det tror vi hänger ihop med attityder om företagande och okunskap om kooperation. Till skillnad från aktiebolaget, som är en kapitalassociation, är kooperationen en personassociation. Kapitalassociationen är viktig när industri ska byggas ut eller skapa tillväxt men i ett framväxande tjänstesamhälle är den mest naturliga associationsrättsliga företagsformen personassociationer, d.v.s. kooperativa företag.

Även om det går att driva kooperativa företag som aktiebolag, är den dominerande formen ekonomisk förening. Den nya lagen om ekonomiska föreningar som trädde i kraft sommaren 2018 är ett steg mot att göra förutsättningarna för kooperativa företag jämlika aktiebolag. Men vi vill utmana nästa regering att fortsätta utvecklingen och stå för att kooperationen på ett kraftfullt sätt bidrar till etthållbart privat företagande i Sverige där pengarna stannar kvar i landet. Vi efterfrågar en lagstiftning där ekonomiska föreningar medges samma status som aktiebolag.

Kooperativa ägarformer motverkar utanförskap, ekonomisk ojämlikhet och skillnader mellan stad och landsbygd. Kooperationen står pall när börsekonomin krisar. I Storbritannien, Spanien, Frankrike och Italien överlevde de kooperativa företagen den ekonomiska krisen. Kooperativen har inbyggda värden som många icke-kooperativa bolag måste kämpa för att integrera i sitt CSR arbete i syfte att möta konsumenternas efterfrågan på hållbara tjänster och produkter.

Ett sammanhållet land där bygd och stad är i balans, är en effekt av människors drivkraft att utveckla kommersiella lösningar och bygga levande samhällen. Kooperation är innovation. Därför är det hög tid att svenska lagstiftare skapar rätt förutsättningar för fler att äga och driva företag kooperativt och att läroböckerna lyfter in kooperativ metod och organisering för framtida företagare.

Ett privat delägande där besluten fattas demokratiskt har, underligt nog, låg status i Sverige, ett av världens demokratiska förkämparländer. En undersökning från Företagarna visar att var femte småföretagare planerar att gå i pension de närmsta åren och var tredje företagsledare tror att företaget kommer att läggas ner i samband med det, för att ingen köpare finns, ett vanligt problem på landsbygden. Dessa företag kan bli medarbetarägda personalkooperativ i stället för att avvecklas. I Frankrike har 21 000 jobb räddats kvar de senaste fem åren genom en kooperativ omvandlingsmodell som vi vill utveckla här i Sverige. Men för att det ska kunna ske behöver trösklar i form av laghinder och skattetekniska hinder rivas. Sveriges lagstiftning ligger efter många andra länder i världen för att underlätta medarbetarövertagande.

Vad väntar vi på? Politiker i alla politiska läger, näringsliv, utbildare och invånare i Sverige, ta steget in i kooperationen, så att fler ges möjlighet till sysselsättning, ägande och till att skapa långsiktigt hållbara företag för ett mer sammanhållet, demokratiskt och starkt Sverige!

Karina Lindgren
Ordföranden Coompanion Fyrbodal

Gordon Hahn
Ordförande Coompanion Sverige

Anders Segebo
Ordförande Coompanion Västernorrland

Marita Öberg Molin
Ordförande Coompanion Västmanland

Anna Hed
Ordförande Coompanion Dalarna

Lars Göran Andersson
Ordförande Coompanion Göteborg

Susanne Lindqvist
Ordförande Coompanion Gävleborg

Björn Sandal
Ordförande Coompanion Jämtland

Åke Söderström
Ordförande Coompanion Roslagen & Norrort

Stefan Carlsson
Ordförande Coompanion Sjuhärad

Kjell Johansson
Ordförande Coompanion Stockholm

Ulrica Persson
Ordförande Coompanion Västmanland

Thomas Karlsson
Ordförande Coompanion Kronoberg

Kjell Eriksson
Ordförande Coompanion Östergötland

Bengt Eriksson
Ordförande Coompanion Skaraborg

Siv Palmgren
Ordförande Coompanion Örebro

Michael Carlsson
Ordförande Coompanion Skåne

Marina Pettersson
Ordförande Coompanion, Värmland

Coompanion främjar det entreprenörskap som innebär att människor förverkligar idéer tillsammans.

Detta sker genom kostnadsfri* rådgivning, process- och projektledning och utbildning på 25 platser i landet.

Resultatet blir kooperativ, småföretag som samverkar, lokal utveckling och ett socialt entreprenörskap för både människa och miljö.

Varje regionalt Coompanion runt om i landet ägs och styrs lokalt av sina medlemsorganisationer.

Coompanion finansieras av organisationer, offentlig sektor, konsultintäkter, EU-medel och staten. Tillväxtverkets finansiering möjliggör att rådgivningen är avgiftsfri för dem som använder den.

Läs mer på www.coompanion.se

Om vi ska nå de globala målen för hållbar utveckling och klimat behövs ett radikalt förändrat synsätt på företagande och näringsliv. Konsumenter vill handla hållbart, vara delaktiga och kunna påverka. Kooperativa företag missgynnas av lagstiftning och innovationsstödssystem, trots att de har lösningen. Nu behövs kraftfulla tag för att vända på perspektiven.

Läs vidare »

Nu börjar vecka 47 – den kooperativa veckan

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2018 16:35 CET

Kooperativ är företag som förenar ekonomiska mål med samhälls- och miljönytta. Syftet med kooperativa veckan, som inleds i morgon måndag, är att visa upp ett ett företagande som bygger en bättre värld. På kooperativa veckan blir det öppna hus hos kooperativ, föreläsningar, seminarier och workshops runt om i landet.

Byn som fick tåget att stanna – årets kooperativ i Sverige 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2018 10:39 CET

Socialt företag i Norrbotten tar hem nationellt pris

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 18:08 CEST

De sociala entreprenörerna på Café REKOmmenderas i Luleå tog under onsdagen emot det prestigefyllda priset Årets sociala företag under Sociala företagsdagen i Göteborg. Ett pris som delas ut årligen av Skoopi.

Kooperativ Kraftsamling i Kalmar län!

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2018 13:59 CEST

De kooperativa idéerna ligger i tiden. Men de kooperativa och ömsesidiga företagsformerna är okända för många. Svensk Kooperation har startat den nationella kraftsamlingen och nu är det regionernas tur! Därför tar nu Coompanion Kalmar län initiativ till en första träff där vi kan samtala om dessa frågor.

Nyttigaste affären i Sverige prisbelönas

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 15:10 CEST

Nu öppnar möjligheten att nominera till priset Nyttigaste Affären. Priset delas ut till två företag som genom en affärsförbindelse skapar större samhällsnytta. – I all näringsverksamhet krävs två parter som gynnas av ett samarbete. En självklarhet i framtiden är också att affären skapar samhällsnytta, säger Johan Trouvé från Västsvenska Handelskammaren, som är ny medlem i juryn.

Bussyoga, butiksbesök och erfarenhetsutbyte i fokus när Örebroprojekt om socialt företagande besökte Göteborg.

Nyheter   •   Jun 14, 2018 17:06 CEST

CSR, varumärke, prissättning, målgruppsanpassning, bussyoga, bergsbestigning och butiksbesök. Det var en innehållsrik studieresa till Göteborg som Coompanion i Örebro län arrangerade en varm försommardag i mitten av maj på temat socialt företagande.

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Ordförande Coompanion Sverige
 • goxdrdihonon@sxwerghusbx.sixepf
 • 076 878 76 77

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig Coompanion Sverige
 • Kommunikation, media
 • inohgrycidlq.brfexczelpml@wqcopromoqpagfniutontz.sdaeyl
 • 031-744 01 67
 • 0704-017188

Om Coompanion

Starta eget tillsammans är smart!

Coompanion är företagsutvecklaren för tillsammansägda företag. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning på 25 platser i hela landet - i stort sett ett Coompanion i varje län.

Adress

 • Coompanion
 • Skånegatan 61
 • 116 37 STOCKHOLM
 • Sweden