Skip to main content

Göteborgsprojektet 1000-jobb - Sprids i Europa

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2017 07:20 CEST

Le Mat Hotell Jonsereds Fabriker är ett av många arbetsintegrerande sociala företag som är med i 1000-jobb projektet

1000-jobb har blivit utvald till det enda exemplet på ESF-projekt om social inkludering för "PES seminar within the next European Week of Regions and Cities (EWRC)” i Bryssel. 

Främjande av social integration och bekämpning av fattigdom är ett gemensamt tematiskt mål för många strukturfonder. Europeiska Socialfonden (ESF) är den största fonden för att leverera EU:s mål om fattigdomsminskning.

Den 11 oktober kommer "The Group of the Party of European Socialists" (PES Group) att anordna ett internationellt seminarium i Bryssel. PES Group är en politisk grupp som samlar socialdemokratiska, socialistiska, arbetande och progressiva representanter från lokala och regionala myndigheter i hela EU . 

I workshopen under PES-seminariet kommer beslutsfattare, experter, utövare och andra intressenter för social integration att diskutera framtidens planer. Det kommer bland att göras en stark budget inom sociala investeringar. Det svenska projektet i Göteborg - 1000-jobb som drivs av Coompanion i samarbete med flera sociala företag - kommer att vara det enda projektet som presenteras som exempel från praktiken.  

- Budskapet och det vi vill förmedla är vikten av att skapa förutsättningar för att sociala företag ska ta plats och ha en tydlig roll när det gäller arbetsmarknadsintegration. Samverkan med den offentliga sektorn, men också med näringslivet och bland sociala företagen själva är nyckeln här. Detta förutsätter tydlighet, ett strukturerat arbetssätt och enhetlig kommunikation, säger Diana Ghinea, projektledare för 1000-jobb. 

Läs mer om seminariet här!

1000-jobb projektet

Arbetsintegrerande sociala företagen (ASF) är styrda av människor som jobbar i dem och syftar till att skapa möjligheter och jobb för personer som av olika anledningar har svårigheter på arbetsmarknaden. 1000-jobb projektets vision är att det år 2020 ska finnas minst 1000 anställda i arbetsintegrerande sociala företag i Göteborgsregionen. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden.

Läs mer om 1000-jobb projektet här!

Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta och utveckla demokratiskt ägda och styrda företag – kooperativ. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning om affärsidén, samarbetet och allt som behövs för start och utveckling. Det finns minst Coompanion i varje län i Sverige. Varje regionalt Coompanion runt om i landet ägs och styrs lokalt av sina medlemsorganisationer. Rådgivning är kostnadsfri och finansieras av Tillväxtverket och regionala/lokala aktörer. I Göteborgsregionen är dessa Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg och medlemmar från etablerad kooperation.

Läs mer om Coompanion Göteborgsregionen här!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera