Skip to main content

Jämlikhetspris till medborgarägd vårdcentral

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2017 11:35 CEST

I Offerdal driver, äger och utvecklar byborna sin vårdcentral.

Vårdcentralen räddades kvar när byborna tog över. Nu får Offerdals hälsocental Jämlikhetsfondens Stora jämlikhetspris.

Stiftelsen Jämlikhetsfondens stora Jämlikhetspris 2017 på 100 000 kronor tilldelas medborgarkooperativet Offerdals Hälsocentral med följande motivering:

Medborgarkooperativet Offerdals Hälsocentral visar hur landsbygden kan gå före på vägen mot en demokratisering av vårt samhälle. Hela bygden äger och styr verksamheten som drivs utan vinstintresse och utmärks av hög tillgänglighet och kvalitet.

När vårdcentralen var nedläggningshotad 1991 räddades den genom att ett personalkooperativ tog över. År 2010 med ny lagstiftning och nya villkor var verksamheten åter hotad. Då kallades hela bygden till stormöte och beslutade att omvandla personalkooperativet till ett medborgarkooperativ som snabbt fick hundratals medlemmar som köpte andelar för 400 kronor. Idag är det nästan 700 medlemmar som utser en styrelse, som leder verksamheten, som har ett tjugotal anställda. Här finns distriktssköterskemottagning, mödra- och barnhälsovård, sjukgymnastik, rehabilitering, medicinsk fotvård och företagshälsovård

 – Kooperativet Offerdals Hälsocentral visar på styrkan i en verksamhet som engagerar och styrs av medborgarna. För landsbygden är detta en möjlighet att både upprätthålla god service samtidigt som det bidrar till att vidmakthålla en levande landsbygd. Det borde ligga i regeringens intresse att på olika sätt stärka idéburna verksamheter och kooperativ som utgör demokratiska alternativ i näringslivet, säger stiftelsen Jämlikhetsfondens ordförande Per Sundgren.

STIFTELSEN JÄMLIKHETSFONDEN

Stiftelsen Jämlikhetsfonden delar årligen ut pris till en organisation som visar att det i praktiken går att demokratisera beslutsfattande och minska ekonomiska och sociala klyftor på en arbetsplats, i en förening, ett företag eller i lokalsamhället och ett hederspris till en person som bidragit att ge spridning åt jämlikhetsidén. Jämlikhetsfonden ger även ut rapporter som belyser jämlikhetsfrågan:

Massivt stöd för jämlikhetspolitik (maj 2017)
Partierna och jämlikheten (maj 2016)
Jämlikhet är lösningen (september 2015)

Stiftelsens Hederspris 2017 på 10 000 kronor tilldelas samtidigt Thorsten Laxvik, verksam i föreningar och företag i byarna Edsele och Ramsele med omnejd.

För ytterligare information om 2017 års jämlikhetspris kontakta:
Per Sundgren, tel 073-733 68 92, per.sundgren@sh.se
Robert Björngård, Offerdals Hälsocentral 070-2669839
Thorsten Laxvik, 070-5200761.

Coompanion främjar det entreprenörskap som innebär att människor förverkligar idéer tillsammans.

Detta sker genom kostnadsfri* rådgivning, process- och projektledning och utbildning på 25 platser i landet.

Resultatet blir kooperativ, småföretag som samverkar, lokal utveckling och ett socialt entreprenörskap för både människa och miljö.

Varje regionalt Coompanion runt om i landet ägs och styrs lokalt av sina medlemsorganisationer.

Coompanion finansieras av organisationer, offentlig sektor, konsultintäkter, EU-medel och staten. Tillväxtverkets finansiering möjliggör att rådgivningen är avgiftsfri för dem som använder den.

Läs mer på www.coompanion.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera