Skip to main content

Utbildning hjälper sociala företag att söka investerare.

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2017 08:10 CEST

20 sociala företag har chansen att ansöka om att få utbildning i extern finansiering.

Växla upp affären samtidigt som samhällsnyttan ökar. Genom ny kunskap i att söka extern finansiering kan nu sociala företag få möjlighet att växa sig starkare.

Syftet med projektet är att genom finansiering bidra till fler, större och mer hållbara sociala företag som genom nya arbetstillfällen och inkomstmöjligheter inkludera fler människor på arbetsmarknaden och därmed ökar sin samhällsnytta. Utbildningen ingår i projektet Collaborative Financial Readiness of Social Enterprises in Sweden som är finansierat av EU Kommissionen och genomförs i samarbete med Mikrofonden och ett nätverk av finansiärer.

- Vi ser en allt större efterfrågan bland traditionella företag att köpa varor och tjänster från sociala företag. Man vill göra en bra affär samtidigt som man gör gott. Därför erbjuder vi nu utbildning som ger befintliga sociala företag de verktyg och kunskap de behöver ha för att söka externa finansiärer, säger Jan Svensson,

Rådgivare/Affärsutvecklare på Coompanion Göteborgsregionen samt ordförande i Mikrofonden Sverige.

I september 2017 drar utbildningen igång för 20 sociala företag som visat intresse för att vara med. Här ska de få kunskap, stöd och konsulthjälp med att ta fram en effektiv investeringsplan och prospekt. De får möjlighet att skapa nätverk och kontakter med potentiella investerare samt gå utbildningsprogrammet där värderingar, kultur, affärsutveckling, ledarskap och olika finansieringsmodeller finns med på kursplanen.

- Just kunskap kring affärsutveckling, att få tillgång till verktyg att utveckla hållbara affärsmodeller där vinsten kan öka i takt med samhällsnyttan är speciellt viktigt för sociala företag. De har idéer, kreativitet och kraft men saknar ofta kunskap kring affärsnytta. Genom utbildning hoppas vi på en ökad insikt i hur de goda lönsamma affärerna kan skapas och på så sätt stärka dessa företag, säger Jan svensson.

De sociala företag som utbildningen vänder sig till är kooperativ, arbetsintegrerade sociala företag, stiftelser, ideella föreningar samt företag med sociala ändamål från hela Sverige.

-Sökande får gärna arbeta med samhällsutmaningar och behov som nya arbetstillfällen, inkludering, innovation, utbildning, klimat och energi. Vi ser gärna ett särskilt fokus på grupper som av olika orsaker kan ha svårare att ta sig in på arbetsmarknaden, såsom unga, kvinnor, personer med funktionsvariation eller med utländsk bakgrund, säger Jan Svensson.

Har du pressfrågor, kontakta:

Jan Svensson, Rådgivare/Affärsutvecklare Coompanion Göteborgsregionen samt Ordförande Mikrofonden Sverige

E-post: jan.svensson@coompanion.se

Tele: 031-744 01 60Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta och utveckla demokratiskt ägda och styrda företag – kooperativ. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning om affärsidén, samarbetet och allt som behövs för start och utveckling. Det finns minst Coompanion i varje län i Sverige. Varje regionalt Coompanion runt om i landet ägs och styrs lokalt av sina medlemsorganisationer. Rådgivning är kostnadsfri och finansieras av Tillväxtverket och regionala/lokala aktörer. I Göteborgsregionen är dessa Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg och medlemmar från etablerad kooperation.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera