Skip to main content

Cortus bygger anläggning för förgasning av biobränslen

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 11:19 CET

Energimyndigheten har beslutat att stödja en anläggning för förgasning av biobränslen till grön energigas. Syftet är att förgasa biobränsle i full skala på ett nytt sätt för att ersätta fossila bränslen. Bakom den patenterade processen står det svenska innovationsföretaget Cortus.

Projektet är en uppskalning av tidigare pilotprojekt som syftar till att verifiera produktionsflödet i den patenterade WoodRoll-processen som Cortus utvecklat, innan en planerad större demonstrationsanläggning i Köping börjar byggas.

– För oss är det ett mycket betydelsefullt steg att vi har fått Energimyndighetens acceptans av vår teknik för den indirekt värmda förgasningen WoodRoll, säger Rolf Ljunggren, Cortus VD.

Cortus bygger anläggning för det integrerade produktionsflödet där torkning, pyrolys och förgasning av olika biobränslen kan köras i 500 kW skala. Anläggningen tas i drift under första halvåret. I projektet ingår även att genomföra processprover inför byggandet av den tio gånger större anläggningen i Köping.

Projektet genomförs i samarbete med Torkapparater AB, Concordance AB, AGA Gas AB, ÅF och Sandvik Heating Technology bland andra. Finansieringen kommer från Energimyndigheten, Triple Steelix, Movexum och Cortus.

Detta projekt är ett första steg i ett planerat samarbete kring produktion och leveranser av förgasningsanläggningar som parterna ser en mycket stor potential kring.

– Vi förväntar oss att erfarenheterna i projektet, av produktionsflödet i WoodRoll-processen, är viktigt inför vår kommande demonstrationsanläggning i Köping och förstärker vårt erbjudande av kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft-, transport- och processindustrier. Ett viktigt mål för oss är givetvis även att för svenska och utländska intressenter kunna visa upp en process som bygger förtroende och skapar förutsättningar för nya affärer, säger Rolf Ljunggren.

Kontakt:
Rolf Ljunggren, VD och grundare, Cortus AB, telefon 070 694 48 98, rlj@cortus.se

Om Cortus:
Cortus AB affärsidé är att erbjuda kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft-, transport- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®.

För mer information se: www.cortus.se

För en animation av hur WoodRoll-processen fungerar klicka här.

___________

High temperature combustion in process industries demands high calorific and clean fuels. Cortus is building the future of innovative and sustainable energy supply for the process industries based upon our new biomass gasification technology - WoodRoll ®. We supply clean renewable synthesis gas to energy intensive industries such as glass, pulp and paper, cement, minerals and lime.

WoodRoll is a new gasification technology processing biomass into clean gaseous fuel. This patented gasification process is divided into three steps, namely drying, pyrolysis and gasification. Unique to the WoodRoll is that the produced char is gasified in an indirectly heated reactor: the carbon is gasified with steam and produces synthesis gas. The char and steam are thus not mixed with the exhaust from combustion or nitrogen from the air. This produces a clean synthesis gas which is free from condensable tar residues and nitrogen aggregates.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy