Skip to main content

Japanska Forest Energy och Cortus Energy har ingått ett avtal om strategiskt samarbete

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 09:24 CEST

Forest Energy (Kuni Umi biomassa Inc.) och Cortus Energy (Publ) har idag tecknat ett avtal som markerar starten för ett strategiskt samarbete för den lukrativa japanska marknaden för småskalig elproduktion baserad på biomassa.

Som tidigare meddelats ingicks (19 april) en preliminär överenskommelse mellan Forest Energy och Cortus Energy som nu har resulterat i ett avtal om ett strategiskt samarbete för att utveckla den japanska marknaden för småskalig elproduktion baserad på biomassa.

Stimulanssystemet för biomassabaserad elproduktion i Japan är starkt, förmodligen det starkaste i världen. Hittills har större projekt, över 5 MW, utvecklats. Forest Energy har utvecklat två sådana projekt med en total kapacitet på 25 MW. Inom det småskaliga segmentet, upp till 2 MW, är incitamenten starkast (20 år Feed tariff), men rätt teknik har hittills saknats för att förverkliga denna potential. Forest Energy har genomfört omfattande studier på olika tekniker. WoodRoll® processen har visat sig vara tekniken med störst potential och som passar bäst för de japanska möjligheterna.

Forest Energy kommer att använda sin erfarenhet och kompetens att identifiera och utveckla småskaliga projekt baserat på WoodRoll® för att omvandla biomassa till elkraft. Med strukturerad finansiering av projekten kommer Cortus Energy kunna bli delägare på gynnsamma villkor.

Det strategiska samarbetet bygger på att realisera en första 2 MW el Pilotprojekt, baserat på den modulära 6 MW WoodRoll® anläggningen. Pilotprojektet kommer att utgöra basen för det framtida samarbetet. Potentialen för de närmaste 5 åren är i upp till 25 projekt. Forest Energy kommer att beställa Basic engineering för pilotprojektet i juni och en order för pilotprojektet kommer att läggas inom 12 månader. Projekteringen av Pilot projektet behöver färdigställas och Forest Energy arbetar för att få alla nödvändiga tillstånd, säkra långsiktig biobränsleförsörjning, 20 år inmatningstariffer samt en strukturerad finansiering av detta och de följande projekten.

"Vi är mycket glada över att starta samarbete med Forest Energi som är en perfekt partner och vars kunskaper saknar motstycke i tidigare affärsprojekt. De har kritisk kompetens och erfarenhet för att framgångsrikt etablera och utveckla projekt för biomassa samt åstadkomma en strukturerad projektfinansiering för den lukrativa marknaden för förnybar el i Japan.", Säger Rolf Ljunggren, VD Cortus Energy.

"Vi är mycket glada över att arbeta i partnerskap med Cortus Energy för att införa WoodRoll® tekniken i Japan. Tekniken ger inte bara en kostnadseffektiv lösning på den småskaliga marknaden för biomassa, men också flexibiliteten att producera grön vätgas, som vi tror kommer att bli den nya energikällan under de kommande åren. Vi är övertygade om att våra gemensamma ansträngningar kommer att resultera i ett framgångsrikt och lönsamt samarbete mellan Sverige och Japan ", säger Shingo Numa, VD Forest Energy.

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser.

www.cortusenergy.se

Om Forest Energy

Forest Energy tillhandahåller och projekterar lösningar för bioenergi i Japan. Vi utvecklar, designar, finansierar och driver biomassakraftverk. Idag driver vi två bioenergianläggningar (5.75MW och 20.5MW). För närvarande är företag registrerat under namnet Kuni Umi biomassa Inc, och namnbyte till Forest Energy kommer att slutföras i början av maj 2016.

Forest Energy kontakt

info@forestenergy.jp

http://forestenergy.jp/

Cortus Energy has developed the WoodRoll® process, a breakthrough technology for thermal gasification of biomass. WoodRoll® is based upon industrially proven sub systems that are combined into a unique and patented process.

Compared to other thermal gasification technologies WoodRoll® has a number of distinct advantages such as:

  • Feedstock flexibility: A wide mix of feedstock (biomass based fuel) can be handled and the mix can change over time to optimize (minimize) the cost of fuel. No pretreatment of the feedstock is needed as drying is an integrated part of the WoodRoll®
  • Highest thermal yield: Heat from high temperature process stages is recovered at process steps with a lower temperature level resulting in the highest thermal yield. Typically 80% of the energy from the feedstock (biomass) is converted into the syngas. If heat is recovered (to e.g. a district heating net) the thermal yield can be raised up to 90%.
  • Clean syngas: The impurities are separated from the part that is gasified and the gasification is based on indirect heating and using steam as oxidizing agent, all this results in a clean syngas. Consequently there is no need to add costly downstream gas cleaning equipment. Impurities are measured on ppm level and the syngas can be used directly in gas engines / gas turbines.
  • Composition of syngas: The syngas has a typical composition of: hydrogen 55-60%, carbon monoxide 25-30%, methane 1-2% and rest is carbon dioxide. The unique hydrogen – carbon monoxide relation (2:1) enables a cost effective hydrogen- and bio-methane (SNG) production.

All in all the advanatges of WoodRoll® means that both the investment (CAPEX) and operational (OPEX) costs can be reduced which enable competitive renewable energy solutions based upon the WoodRoll® technology.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.