Skip to main content

Hållbar delningsekonomi

Nyhet   •   Okt 17, 2016 08:28 CEST

Hyralternativets delningskoncept ger hög resurseffektivitet och är bättre för miljön, resonerar uthyrningsföretaget Cramo som lägger ett hållbarhetsperspektiv på alla delar av sin verksamhet.

Begreppet delningsekonomi förknippas idag med Internetbaserade lösningar som taxitjänsten Uber och övernattningstjänsten Airbnb. Men långt innan delningsekonomi och cirkulär ekonomi etablerades som begrepp fanns en fungerande modell som bygger på samma tänkande. För uthyrningsbranschen har delningstänkandet varit en bärande del av verksamheten sedan 60-talet.

– Hyra är ju en affärsmodell som i grunden bygger på att hjälpa användare att dela på resurser när det är möjligt. Genom att ge användarna enkel tillgång till en modern, effektiv maskinpark, under exakt den period de behöver den, hjälper vi kunderna att uppnå sina egna hållbarhetsmål. Samtidigt som vi minskar den totala resursförbrukningen, säger Cramos Hållbarhetsdirektör Anders Collman.

En integrerad del i hela verksamheten

Hållbarhet handlar i grunden om hur företagen ser på sitt ansvar. På Cramo anser man att ansvaret täcker både kunder, medarbetare, aktieägare, leverantörer och lokalsamhället

‒ Vårt hållbarhetsarbete syftar till att skapa en hög trovärdighet för våra produkter, tjänster och affärsetik. Vi vill även skapa en attraktiv, trygg och icke-diskriminerande arbetsplats och begränsa effekten på miljön av vår egen verksamhet och de produkter vi hyr ut, säger Anders Collman.

Stora hyrföretag har exempelvis goda möjligheter att optimera transporter och minska utsläppen. Som en betydande inköpare har Cramo samtidigt möjlighet att påverka tillverkarna.

‒ En uppdaterad maskinpark med nyare och effektivare maskiner innebär både bättre arbetsmiljö och mindre miljöpåverkan, säger Anders Collman.

Säkerheten en central fråga

‒ Säkerhetsfrågor står högt på agendan både hos Cramo och hos våra kunder, säger Martin Freland, chef Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö i Sverige.

Cramo i Sverige beslutade under 2015 att arbeta med hälsa och säkerhet på en mer strategisk nivå. En del i detta var uppstarten av ett forum för hälsa och säkerhet.

‒Genom uthyrning av kollektiva och personliga fallskyddsutrustningar, säkrare maskiner och säkerhetslösningar för byggarbetsplatsen, tar vi ett helhetsgrepp om säkerhetsarbetet. Vi ska inte heller glömma vår framgångsrika CramoSkola som är ett svar på våra kunders behov av att systematiskt se över och stärka säkerheten. Att höja kunskapsnivån kring hur maskinerna ska användas på ett säkert och ergonomiskt sätt ger vinster på flera plan, framhåller Martin Freland.

Miljöfrågorna prioriteras

Prioriterade frågor i Cramos miljöarbete är energi, transporter, avfall och kemiska produkter, förklarar Martin Freland vidare.

‒ Några konkreta exempel på vad vi gör inom det här området är kundkonceptet Energietablering, vilket är ett komplett paket med produkter och tjänster som gör det möjligt att halvera energianvändningen på byggarbetsplatsen. Eftersom Cramos uthyrningstjänster omfattar transporter av maskiner och utrustning till kunden och mellan depåer har vi också tagit fram nya transportavtal med tydliga krav på arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö.

‒ För att minska avfallsvolymen följer vi även systematiskt upp avfallsstatistiken kvartalsvis och vidtar riktade åtgärder vid behov. Och sedan länge använder vi enbart miljöanpassade oljor och drivmedel till våra maskiner.

Jämställdhet högt på agendan

I likhet med byggbranschen har Cramo en låg andel kvinnliga medarbetare utan att det finns någon egentlig anledning till detta, annat än möjligen tradition.

‒ Att öka andelen kvinnor är därför ett strategiskt mål. Bland de konkreta saker vi gjort för att nå det målet är till exempel ett samarbete med en rekryteringskonsult som, parallellt med vanligt rekryteringsarbete, har ett särskilt uppdrag att vaska fram kvinnliga sökanden, säger Ingrid Hollertz, chef för HR.

I våras anordnade Cramo ett Öppet hus, med särskilt fokus på kvinnor, som ett led i målet att rekrytera fler kvinnor. Det första delmålet är minst en kvinnlig anställd på varje depå innan slutet av 2016.

‒ En viktig detalj, med samma syfte, är att vi tagit fram en särskild kollektion av arbetskläder anpassade för kvinnor, tillägger Ingrid Hollertz.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy