Skip to main content

Undersökning: Bara var femte svensk anser sig få tillräckligt med feedback på jobbet

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2015 08:00 CET

I Cramos ”En bra dag på jobbet”-undersökning visade det sig att bara en femtedel av svenskarna anser sig få tillräckligt med feedback i sitt arbete. Siffran är den lägsta av alla länder som deltog i undersökningen. Samtidigt anser hela 60% av svenskarna (70% i byggbranschen) att praktiskt taget alla dagar på jobbet är bra dagar.

Maskinuthyrningsföretaget Cramo har gjort en”Bra dag på jobbet”-undersökning där resultatet baseras på svar från ca. 2300 anställda inom olika branscher i Finland, Sverige, Norge, Lettland, Litauen och Tyskland.

Vad är då en bra dag?
I samtliga länder lyfter man fram lönen som den enskilt viktigaste förutsättningen för trivsel. I de nordiska länderna lyfts även medarbetarna och arbetsmiljön fram som avgörande, medan man i andra länder betonar frågor som extra förmåner, flexibla arbetstider och en tydlig arbetsbeskrivning. I den svenska byggbranschen ses goda medarbetare till och med som det allra viktigaste (30%).

Svenskar och norrmän framhåller de social aspekterna av arbetet i betydligt större utsträckning än de övriga; man äter oftare lunch tillsammans med kollegorna, man föredrar att arbeta tillsammans, man uppskattar arbetslag där deltagarna har olika bakgrund och erfarenheter. Norge är dessutom det land där man umgås mest med kollegor på fritiden, till skillnad från Sverige där man umgås minst.

- Att ha bra medarbetare omkring sig är viktigt för alla, men är särskilt uttalat bland de svenskar som kom från byggbranschen. Det var också glädjande att se att över 70% av dessa personer anser sig i huvudsak bara har bra arbetsdagar. De sticker även ut genom att i första hand nämna ”god stämning” när de berättar om sin senaste riktigt bra arbetsdag, medan man i t.ex. Litauen nämner en egen insats, och tyskarna nämner arbetslagets prestation, säger Anders Collman, Hållbarhets- och kommunikationschef på Cramo.

Däremot har nästan hälften av svenskarna funderat på att byta jobb de senaste sex månaderna till skillnad mot övriga länder där siffran är betydligt lägre. Norge har den lägsta siffran på 20% och Lettland den högsta på nästan 60%.

Variation och utveckling
På en fråga om karriärutvecklingsmöjligheter på den egna arbetsplatsen är ungefär hälften av svenskarna nöjda, och den andra hälften missnöjda. Här är det främst Finland och Lettland som sticker ut med över 70% missnöjda. I alla länder utom Tyskland ansåg man även att det fanns goda möjligheter till variation och arbetsrotation på arbetsplatsen. Generellt var personer från byggbranschen extra nöjda i det avseendet.

Inflytande och ”lagkänsla”
I alla länder anser en majoritet att de har bra eller ganska bra inflytande över sin arbetsdag. Men bland svenskar i byggbranschen är det hela 20% som anser att man inte har något inflytande alls, vilket är en dubbelt så stor andel som i t.ex. Finland och Norge.

I Sverige svarar en absolut majoritet att den helst vill arbeta med eget ansvar, men samtidigt ingå i en arbetsgrupp. På det området är det främst Lettland och finländare inom byggindustrin som sticker ut genom att över 40% helst vill arbeta helt oberoende av alla andra.

Samtliga länder önskar mer feedback En stor majoritet i alla länder säger att arbetsgivaren gör en svag ansträngning för att främja en bra arbetsdag för medarbetaren. De mest missnöjda var tyskarna där 40% anser att arbetsgivaren inte gör någon ansträngning alls. I Sverige är motsvarande siffra 20%.

Att få mer feedback var enligt undersökningen den viktigaste aspekten för att förbättra arbetslivet men bara var femte svensk svarar att de får tillräckligt med feedback i sitt arbete. I Finland sade 28% att de var nöjda med mängden feedback de fick och bara 13% var totalt missnöjda.

- Undersökningen visar att arbetsgivaren ska lägga mer energi på hur de kan få sina anställda att känna sig framgångsrika på jobbet. Cramo har bidragit till detta genom att ge sina anställda mer befogenheter i situationer där en kund, av en eller annan anledning, är missnöjd med Cramos arbete. Vi har också medvetet försökt att lyfta fram våra kunders behov och feedback till våra medarbetare, säger Anders Collman.

När är det som bäst?
I alla länder utom Norge var fredag den mest omtyckta arbetsdagen, och måndag den minst omtyckta. I Norge var den bästa dagen måndagar och den minst omtyckta dagen tisdagar. Och till skillnad från resten så trivs svenskar, finländare och tyskar som bäst på morgonen.

____________

Undersökningen är genomförd på uppdrag av Cramo, med hjälp av CINT-plattformen. Cirka 2300 anställda i olika branscher från Sverige, Finland, Norge, Lettland, Litauen och Tyskland svarade på enkäten.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Collman, Hållbarhets- och kommunikationschef, Cramo Group
Tel: 08-623 54 77

Cramo Group är Europas näst största företag inom uthyrning av maskiner, utrustning och hyresrelaterade tjänster samt uthyrning av flyttbara lokaler. Cramo är verksamt i femton länder genom ca 330 depåer. Antalet anställda uppgick till ca 2.500, och den konsoliderade omsättningen till 652 miljoner euro under 2014. Cramos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki Oy

I Sverige är Cramo AB det ledande maskinuthyrningsföretaget med över 100 depåer över hela landet, och systerföretaget Cramo Adapteo ett av de ledande företagen inom uthyrning av tillfälliga lokaler.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy