Skip to main content

Konkurserna ökar mest i Storbritannien och Sverige

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2013 07:25 CEST

Aktiebolagskonkurserna fortsätter att öka och under årets första 6 månader har antalet konkurser i Sverige ökat med 10 procent. I en europeisk jämförelse, som affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe tagit fram, placerar sig Sverige på en andra plats på listan över länder med störst konkursökning. 

I samband med att Creditsafe summerar konkursläget för det första halvåret 2013, har en jämförelse gjorts mellan olika länder i Europa. I topp ligger Storbritannien som ökade med 14 procent årets första 6 månader, jämfört med samma period föregående år. För Sverige betyder ökningen på 10 procent att konkurserna nu ökat i samma höga takt två år i rad.


-  Konjunkturläget är svårbedömt, eftersom vi ser både positiva och negativa tecken i statistiken. Storbritannien och Sverige står överlägset för de största konkursökningarna, samtidigt som antalet konkurser faktiskt minskar i flera andra länder. Men att utvecklingen skiljer sig mellan länder är inte unikt för 2013. Vår undersökning omfattar konkursstatistik i våra Creditsafe-länder fem år tillbaka i tiden och inte heller tidigare har vi sett någon enhetlig trend för samtliga länder, säger Krister Jonsson, Sverigechef på Creditsafe.

Konkursutvecklingen bland de europeiska länderna är inte entydig
Storbritannien sticker ut negativt på flera sätt. 2011 ökade konkurserna med hela 177 procent vilket är den i särklass största ökningen i hela undersökningen. Anmärkningsvärt är också att landet för varje år sedan 2009 har uppvisat en ökning av antalet konkurser. Även i grannlandet Irland har konkurserna ökat markant för varje år.

Tyskland uppvisar en ökning på 2 procent jämfört med samma period året innan. Nederländerna, Frankrike och Belgien tillhör de länder där konkurserna minskade. Störst minskning, 22 procent, hade Nederländerna.

Det mest framträdande nedgången finns i Frankrike, där konkurserna har minskat under tre år i följd. En trend som går att urskilja är att Nederländerna och Belgien, från att ha uppvisat ökningar under tre år, nu har vänt och visar konkursminskningar. Sett över tid är Tyskland det land med minst variationer i konkursutvecklingen.

Procentuella förändring av konkurser, Januari-Juni 2013 jämfört med samma period 2012:

  • Storbritannien 14%
  • Sverige 10%
  • Irland 4%
  • Tyskland 2%
  • Frankrike -8%
  • Belgien -15%
  • Nederländerna -22%
Konkursutvecklingen i Storbritannien, Sverige, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Irland under första halvåret åren 2010-2013 - se bifogad fil.


För mer information:

Krister Jonsson, Sverigechef Creditsafe
Telefon 070-628 08 99 eller via e-post krister.jonsson@creditsafe.se

Sandra Andersson, Marknadsansvarig Creditsafe
Telefon 070-030 36 37 eller via e-post sandra.andersson@creditsafe.se


Creditsafe är Europas största leverantör av kredit- och affärsinformation. För er som har ett behov av att snabbt och enkelt kunna göra kreditbedömning på företag och privatpersoner, erbjuder vi ett komplett utbud av tjänster för kreditupplysning.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy