Skip to main content

506 aktiebolag i konkurs

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 10:10 CEST

Antalet aktiebolagskonkurser uppgick i april till 506. Det är en minskning med 100 konkurser eller 17 procent, jämfört med samma månad föregående år, det visar ny statistik från affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe. Genomsnittsomsättningen ökade dock.

Även om konkurserna i april är färre till antalet är de också betydligt större jämfört med samma månad förra året. Omsättningsmässigt har konkurserna ökat med 6 procent till ett totalt värde om 304 miljoner kronor. Den genomsnittliga omsättningen för de aktiebolag som gick i konkurs i april uppgick till 6 miljoner kronor, vilket är klart mer än vanligt. Anledningen till detta är främst ett antal större konkurser inom energi-, råvaru- och rederisektorn.

- Den ihållande konkursminskningen visar att konjunkturen stadigt förbättras. För sjätte månaden i följd ser vi att antalet konkurser minskar, säger Krister Jonsson, Sverigechef på Creditsafe.

Konkurserna inträffade i samtliga län utom Gotland. Flest skedde i Stockholms län följt av Västra Götaland och Skåne län. De tre storstadslänen stod tillsammans för 61 procent av landets konkurser.

Den omsättningsmässigt största konkursen är KMW Energi AB i Danderyd. Totalt berörs 1 542 anställda av konkurserna, en minskning med 18 procent. Den största konkursen sett till antalet anställda (61) är Rederi Allandia AB i Stockholm. Dock är det framför allt bolag med få anställda som gått i konkurs och i genomsnitt har de konkursade bolagen 4 anställda. 84 bolag har 5 eller fler anställda.

Det genomsnittliga antalet konkurser i april har under den senaste tioårsperioden är 490, vilket innebär att årets aprilsiffra på 506 fortfarande är strax över tioårssnittet.


För konkursstatistik per den 6 maj 2014, se bilaga som omfattar:

  • Antal aktiebolagskonkurser under 2012, 2013 och 2014 uppdelat per månad
  • 10 största konkurserna under april 2014 (omsättning)

För mer information:

Sandra Andersson, Marknadsansvarig Creditsafe
Telefon 070-030 36 37 eller via e-post sandra.andersson@creditsafe.se

Krister Jonsson, Sverigechef Creditsafe
Telefon 070-628 08 99 eller via e-post krister.jonsson@creditsafe.se


Creditsafe är ett av Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. Vi levererar information direkt anpassad för webben eller via kundanpassade integrerade lösningar. Vi erbjuder stora som små företag ett komplett utbud av kredit- och marknadstjänster, med allt från kreditbedömning till riskanalys och prospektering av nya kunder.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera