Skip to main content

Ny lag 1 november: Revisionsplikten slopas för småföretagen

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 08:50 CEST

Nu slopas revisionsplikten för små aktiebolag. Enligt den nya lagen, som träder i kraft 1 november, är det cirka 250 000 aktiebolag som nu inte behöver anlita en revisor.

– Vi är positiva till den nya lagen men företagen bör tänka sig för innan de säger upp sin revisor. Det finns tillfällen när det kan vara en fördel att ha kvar revisorn, säger Krister Jonsson, platschef på affärs- och kreditinformationsföretaget Creditsafe.

Från 1 november är revisionen frivillig för aktiebolag som uppfyllt minst två av följande tre kriterier under de två senaste räkenskapsåren: högst tre anställda, högst tre miljoner kronor i nettoomsättning, högst 1,5 miljoner kronor i balansomslutning.

Enligt Creditsafes företagsstatistik finns det drygt 201 000 aktiva aktiebolag som omsätter mindre än tre miljoner kronor.

– Den nya lagen gör det enklare att driva företag och det är positivt. Den kommer att underlätta för många små aktiebolag som nu slipper anlita en revisor. Men företaget måste naturligtvis kunna sköta sin bokföring och göra en korrekt årsredovisning. Och det är inte alla som har kunskap eller tid för detta, säger Krister Jonsson.

Han påpekar också att det finns andra tillfällen när det kan finns skäl att använda revisor.

– Det gäller tillexempel om företaget gör offentliga upphandlingar, om det är beroende av vissa intressenter eller leverantörer eller om företaget har fler ägare som inte har full insyn i bolaget. Bankerna kommer troligtvis också kräva att företaget har revisor vid vissa lån och krediter.

Krister Jonsson tror att de flesta företag väljer att ha kvar sin revisor. Åtminstone under en övergångsperiod.

– I ett längre perspektiv kommer däremot många att köpta exakt den kompetens de behöver. Precis som man idag köper IT-tjänster eller sluter serviceavtal för maskinparken.

De företag som vill slippa revisionsplikt för räkenskapsåret 2011 ska anmäla detta till Bolagsverket senast 31 december. Beslutet ska tas på en bolagsstämma där man samtidigt beslutar om att ändra bolagsordningen.

För ytterligare information, kontakta:

Krister Jonsson, platschef Creditsafe Sverige, tel 031-725 50 33.

Creditsafe Sverige levererar kreditinformation direkt anpassad för webben eller via integrerade kundanpassade lösningar. Creditsafe Sverige ingår i Creditsafe Group, en av Europas största leverantörer av affärsinformation med över 50 000 kunder och cirka 500 anställda. Förutom Sverige har koncernen verksamhet i Storbritannien, Tyskland, Irland, Frankrike, Belgien och Nederländerna, samt via samarbetsavtal i Norge, Finland och Danmark. Koncernen expanderar och flera nya länder kommer att tillkomma under 2011. Det svenska huvudkontoret ligger i Göteborg.