Skip to main content

Bollebygds kommun först i Norden med ny molnlösning

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 11:14 CET

Bollebygds kommun har under sommaren och hösten, som första kommun i Norden, implementerat en helt molnbaserad nätinfrastruktur i större skala. Den nya lösningen, som baseras på Cisco Meraki, har levererats av Cygate.

Bollebygd har nu som första kommun i Norden implementerat en helt monbaserad nätinfrastruktur i större skala, så kallad ”full stack”, som uteslutande baseras på Cisco Meraki. Valet av den nya nätinfrastrukturen föregicks av ett grundligt förarbete och planering under våren. Bland många utmaningar såg man en föråldrad infrastruktur med dålig övervakning och brister både på hårdvaru- och programvarusidan. Kommunen identifierade då tre alternativa vägar – att behålla och successivt uppgradera den gamla infrastrukturen, att utveckla på traditionell väg eller att satsa på en mer framtidsorienterad och långsiktigt hållbar lösning.

Kommunen såg flest möjligheter med molnbaserade lösningar och efter en omfattande utvärdering föll valet på lösningen Cisco Meraki, som Cygate nu har implementerat fullt ut.

– Att kommunens tekniska enheter är geografiskt utspridda har tidigare försvårat kontrollprocessen och uppdateringar kunde lätt glömmas bort när de skulle skötas manuellt. Med den nya lösningen får vi automatiska uppdateringar av kommunens alla enheter och genom ökad kontroll och inblick får vi dessutom en bättre säkerhet, säger Claes Wallin, IT-beställare på Bollebygds kommun.

Implementationen av Cisco Meraki påbörjades i maj och genomfördes till stora delar under sommaren för att färdigställas nu under hösten. I Cygates åtagande ingår – förutom leverans av hårdvara, programvara och licenser – även möjlighet till service och support. Dessutom har Bollebygds kommun möjlighet att köpa in konsulttjänster som exempelvis it-arkitekt, installationsstöd och utbildningsstöd. Avtalet omfattar fem år plus ett års förlängning.

– Bollebygd har det senaste året verkligen genomfört en spännande resa kring sin IT-miljö. Många kommuner, såväl i Sverige som utomlands, har följt arbetet med intresse eftersom det är första gången en helt molnbaserad nätinfrastruktur i större skala baseras på Cisco Meraki. Jag ser nu fram emot att fortsätta arbetet med att stötta Bollebygd i deras ambition att utvecklas till en ledande IT-kommun, säger Patrik Olsson, VD på Cygate.

För mer information, vänligen kontakta:
Claes Wallin, IT-beställare Bollebygds kommun: 033-430 55 19, claes.wallin@bollebygd.se Patrik Olsson, VD på Cygate: 070-250 00 00, patrik.olsson@cygate.se

Bollebygds Kommun
Bollebygds kommun har närmare 8 700 invånare och med en placering mitt emellan Borås och Göteborg har kommunen ett strategiskt och attraktivt läge. Kommunen har ca 570 tillsvidareanställda, varav ca 285 inom den pedagogiska sektorn, och bedriver sedvanlig kommunal verksamhet inom till exempel vård och omsorg, förskola och skolor, teknisk och administrativ service, samhällsplanering, bygg och miljö.

Cygate är Nordens ledande systemintegratör inom IT och telekommunikation. Med stöd av den främsta teknologin skapar vi morgondagens lösningar och tjänster för nätverk, säkerhet, server och lagring, alltid med målet att öka effektiviteten och minska riskerna för företag och organisationer. Cygate ägs av TeliaSonera och har över 700 medarbetare och på 21 orter i Sverige och Finland.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy