Skip to main content

Förändringar i Cygate och Business Services ledning

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 08:59 CET

Patrik Olsson har utsetts till vd för Cygate och tillträder omgående. Han efterträder Bengt Lundgren som lämnar Cygate.

- Bengt Lundgren har genom sin erfarenhet, kompetens och entreprenörsanda varit helt avgörande för att utveckla Cygate till en av Sveriges mest lönsamma systemintegratörer. Vi har nu nått en punkt där vi behöver säkerställa en högre grad av integration mellan Cygate och TeliaSonera, där Cygate är en hörnpelare i TeliaSoneras erbjudande till våra kunder i Sverige och Finland. Det innebär också att vi behöver ett annat ledarskap för att driva den här integrationen. Därför lämnar Bengt Lundgren rollen som vd för Cygate, säger Sverker Hannervall, chef för TeliaSonera Business Services.

Patrik Olsson, försäljningsdirektör på Midmarket på Business Services, har utsetts till vd för Cygate.

- Patrik Olsson har arbetat på Telia och TeliaSonera i olika ledningsbefattningar i över 20 år. Han har bland annat varit chef för Business Operations i Norden och kommer senast från en roll som försäljningsdirektör och chef för Midmarket. Patrik ingår också i Cygates ledningsgrupp och har god insikt och kunskap om både Cygate och TeliaSonera. Jag är övertygad om att Patrik är rätt person att leda Cygate och förvalta företagets kultur och anda. Han är också rätt person att hantera övergången och blir på så sätt en viktig länk mellan Cygate och TeliaSonera, med målet att föra bolagen närmare varandra, säger Sverker Hannervall.

Förändringen innebär också att Per Åkerstrand, idag chef för Business Collaboration på Business Services, efterträder Patrik Olsson och utses till försäljningsdirektör och chef för Midmarket. Conny Andersson blir tillförordnad chef för Business Collaboration.

Cygate – en integrerad del av TeliaSoneras strategi för företagsmarknaden

Cygates roll som systemintegratör har blivit allt viktigare och är en nyckelkomponent i TeliaSoneras strategi för företagsmarknaden. En högre grad av integration mellan TeliaSonera och Cygate ger TeliaSonera en unik position på den svenska och finska marknaden.

- Ett integrerat arbetssätt och ett kombinerat erbjudande till kund ökar våra affärsmöjligheter både inom kommunikation och systemintegration. Cygate är en hörnpelare i vårt erbjudande till företagsmarknaden och vi har ambitioner att växa ytterligare, säger Sverker Hannervall.

Cygate fortsätter som ett eget bolag

Målet är ett tätare och mer effektivt samarbete mellan Cygate och TeliaSonera genom integrerade arbetssätt och erbjudanden. På så sätt blir Cygate en del av ett större sammanhang. Eftersom Cygate är en viktig del av TeliaSoneras strategi för företagsmarknaden kommer TeliaSonera att fortsätta vårda Cygates goda rykte och namn på marknaden. Syftet är att skapa ännu mer värde för våra kunder och därigenom öka hela TeliaSoneras företagsaffär, inklusive Cygate.


Cygate är Nordens ledande systemintegratör inom IT och telekommunikation. Med stöd av den främsta teknologin skapar vi morgondagens lösningar och tjänster för nätverk, säkerhet, server och lagring, alltid med målet att öka effektiviteten och minska riskerna för företag och organisationer. Cygate ägs av TeliaSonera och har över 700 medarbetare och på 21 orter i Sverige och Finland.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera