Skip to main content

Gregory Singh utsedd till vVD för Cygate Group AB och VD för DataInfo Oy

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 08:47 CET

Gregory Singh har blivit utsedd till vVD för Cygate Group AB och VD för Datainfo Oy i Finland. DataInfo Oy ingår tillsammans med Cygate i Sverige och Finland, samt finska Crescom, i TeliaSoneras Other Business Services. Gregory Singh kommer senast från Enea AB där han arbetat som SVP för den globala konsultverksamheten. Han har stor erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter med såväl produkt, som konsult- och tjänsteinnehåll. Han har arbetat i mer än 25 år i IT-branschen och har haft ledande befattningar i företag som Ericsson, Digital Equipment, Cabletron och Cygate Group.


Enligt Bengt Lundgren, VD på Cygate, är DataInfo inne i en övergångsfas från att ha varit ett hårdvaruföretag till att bli ett mer lösningsorienterat företag med mer fokus på tjänster. Utvecklingsarbetet är påbörjat och går i en positiv riktning, men det finns fortfarande en del arbete kvar för att uppnå den nya visionen.

DataInfos traditionella verksamhet är försäljning av IT hårdvara och mobiltelefoni produkter, två områden som är under konstant prispress. Genom att förflytta verksamheten till att arbeta efter en mer tjänsteorienterad affärsmodell skapas förutsättningar för att öka marginalerna samt att komma högre upp i värdekedjan.

”Förändringen i Datainfos verksamhet har gått snabbt det senaste året,tjänster står redan för en fjärdedel av den totala försäljningen och det är bara början. I den här fasen behöver företaget en VD med genuin bakgrund och erfarenhet av tjänsteorienterad försäljning. Jag tror att Gregory Singh har en mycket bra bakgrund och erfarenhet för att kunna nå den här visionen. Hans främsta fokus kommer att ligga på säljbudskap, tjänsteinnehåll, leveranskvalitet samt ökat samarbete med Sonera och de övriga företagen i Other Business Services, Cygate och Crescom, säger Bengt Lundgren.

För mer information
Gregory Singh, VD DataInfo OyTel: +358 40 833 9574, gregory.singh@datainfo.fi
Bengt Lundgren, VD Cygate Group AB/Cygate AB, +46 10 87 87 010, bengt.lundgren@cygate.se

Om DataInfo OY
DataInfo Oy erbjuder IT- samt kommunikationslösningar och tjänster till små och medelstora företag i Finland. DataInfo tillgodoser sina kunder med IT-lösningar samt tillhörande tjänster för att skapa och leverera lösningar som förbättrar och underlättar sina och sina kunders sätt att arbeta.
Företaget grundades 1989 och har sitt huvudkontor i Helsingfors, Finland.

Om Cygate
Cygate är Nordens ledande systemintegratör inom data-, video- och tele-kommunikation. Cygate skapar IT-infrastrukturlösningar som ökar effektiviteten och minskar riskerna för företag och organisationer. Företaget ägs av TeliaSonera och i samarbete med världens ledande IT-leverantörer erbjuder vi säkra kommunikationslösningar baserade på den främsta teknologin. Med drygt 500 medarbetare och 21 lokala kontor i Sverige och Finland strävar företaget efter att alltid ge snabb och personlig service.

Cygate är ett nordiskt företag i själ och hjärta – vi finns representerade i Sverige och Finland. Tack vare våra partnerskap med de ledande leverantörerna, samt erfarenheter av att skapa lösningar åt bland annat Internetleverantörer, telekomföretag, stat, myndigheter, banker, finansinstitut, Internetföretag, och tillverkningsindustri, har vi skaffat oss djup teknisk kunskap inom IT-infrastruktur.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy