Skip to main content

Så här gör du för att undvika misstag i tullen

Nyhet   •   Nov 21, 2016 10:59 CET

När du importerar och exporterar varor till och från EU måste varorna förtullas. Att förtulla varorna på ett korrekt och professionellt sätt är viktigt – annars kan de fastna i tulladministrationen. Norge är inte med i EU och därför arbetar en så stor andel som 15 procent av medarbetarna hos Dachser Norway med tullfrågor – fler än någon gång tidigare.

Turid Ingebretson arbetar på Dachser Norways filial i Oslo. Hon arbetar med de komplicerade tullreglerna varje dag. Som teamledare för Customs Clearance inom European Logistics har Ingebretson mycket att göra: Förtullningsteamet hos Dachser Norway hanterar cirka 6 000 leveranser i månaden.

”Alla varor måste förtullas, oavsett om det är fria varor som produktprover, ersättningsvaror eller varor som bara tillfälligt importeras till Norge. Det värde som anges på fakturan ska vara det kommersiella värdet – det räcker inte att ange ett lågt värde såvida inte varorna ”saknar värde”, som tullen säger”, förklarar teamledare Turid Ingebretson. ”Om en försäljning har gjorts måste det anges tydligt på den kommersiella fakturan. Tullen accepterar förmodligen inte enbart en pro forma-faktura. Fakturan måste innehålla information om antalet paket, försändelsens vikt och tulltaxenumret”.

Om det finns misstag i dokumentationen eller om det saknas uppgifter på fakturan kan det leda till betydande förseningar i leveransprocessen. Om dokumentet inte uppfyller kraven kan varorna fastna vid gränsen, hos Dachser Norway eller någon annanstans i Europa tills allt ser ut som det ska. Ofta måste vi behålla varorna till dess att tullavdelningen har genomfört en inspektion och kontrollerat att allt är i sin ordning.

Det här är en av de saker som Turid Ingebretson pekar på som ett klassiskt misstag när man importerar varor: avsaknaden av tulltaxenummer. Rent allmänt är en av de största utmaningarna när det gäller förtullning något så enkelt som brister i dokumentationen. Därför ser teamledaren och hennes kolleger alltid till att hålla sig informerade om de senaste nyheterna på tullområdet.

”Våra medarbetare får utbildning både internt och externt. Vi har också ett mycket nära samarbete med tullen och vi håller oss uppdaterade när det gäller lagar och förordningar. Dessutom ser vi till att alltid kontakta alla nya kunder och informera dem om vad de behöver känna till för att kunna göra förtullningsprocessen så smidig som möjligt. Och vi är självfallet redo att hjälpa till när vi får frågor via telefon eller e-post”, sammanfattar Turid Ingebretson.

Om du har frågor om förtullning får du gärna kontakta tullavdelningen hos Dachser.