Skip to main content

Dachser del i unikt svensk- danskt utbildningskoncept för speditörslärlingar

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2014 12:44 CEST

Det framgångsrika konceptet med utbildning av speditörslärlingar i Danmark som sedan gör sin praktik i Sverige har gett mersmak. Utbildningen som startade i 2012 är den första i sitt slag. Det unika svensk-danska utbildningskonceptet för speditörslärlingar är viktigt för Dachser, eftersom företaget strävar efter fler speditörsutbildade bland medarbetarna i Sverige. Därför söker den tyska logistikleverantörnu fler lärlingar till speditörsprogrammet.

Speditörsyrket är relativt känt i Sverige, men det finns ingen specialiserad utbildning, som det finns i Danmark och Tyskland. Men behovet av speditörer är stort såväl i Sverige som i Danmark.

– Inget enskilt företag kan göra allt, men med vårt lärlingsprogram bidrar Dachser aktivt till att skapa jobb för ungdomar i Sverige. Det är viktigt för oss, säger Finn Skovbo Pedersen, Managing Director, Dachser Nordic.

Dachser NordicsHRManager, Christian Fejer, ärordförande ikommittéen för fackutbildningi danska Transportindustriförbundet. Där bedrivs målinriktatarbete föratt säkerställa kvaliteten på lärlingsutbildningentillspeditör.

”Dachsers prognos är att 10 % av de anställda ska vara under utbildning. Lärlingsutbildningar är den enskilt viktigaste faktorn i Danmark och Tyskland – och anledningen till att vi vill använda lärlingsmodellen i större utsträckning i Sverige. Dachser utbildar nu totalt

1378 blivande logistikexperter – ett nytt rekord för oss”, säger Christian Fejer.

I ett samarbete mellan arbetsförmedlingen (Öresund Direkt), Roskilde Handelsskole och bland annat Dachser, lanserades utbildningen Spedition & Shipping. Utbildningen är på två och ett halvt år. Den är uppdelad i upp till arton veckor teori vid Handelsskolen i Roskilde och praktik på ett svenskt speditionsföretag.

– Jag har hamnat helt rätt som speditörslärling och trivs riktigt bra både med utbildningen och med praktiken hos Dachser. Det bästa är att man får göra praktiken på en riktig arbetsplats med en riktig lön så man slipper ta studielån, säger Nelly Karlsson, Speditörslärling, Dachser i Stockholm (bilden).


Lärlingarna får en dansk lärlingslön motsvarande SEK 15 440-16 725 i månaden. För de svenska KY-utbildningarna ges studiemedel. Lärlingarna är formellt anställda i danska bolag som ägs av speditionsföretag med verksamhet i Sverige. De danska bolagen lånar sedan ut lärlingarna till de svenska kontoren.

Idén med en gränsöverskridande komboutbildning kom ursprungligen från arbetsförmedlingen (Öresund Direkt). Där såg man fördelar med yrkesfokuserad utbildning. Och man kan på sikt hämta inspiration mellan länderna när man utvecklar respektive lands utbildningsystem.

– Det positiva är att vi kan använda möjligheter på båda sidorna när vi kombinerar ett lands utbildningssystem med aktiviteter i ett annat land. Som invånare i Sverige kan man se möjligheter i respektive land, säger Peter Veiler, arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen (Öresund Direkt).

Dachser har för avsikt att utvidga utbildningsprogrammet för sina anställda i Sverige, och kommer under 2014 att anställa lärlingar vid sina anläggningar i Stockholm, Göteborg, Jönköping och Malmö.


Om Dachser:

Familjeföretaget Dachser har sitt säte i Kempten i Tyskland och är en av de ledande logistikleverantörerna i Europa.

Dachser erbjuder transportlogistik, lagerhållning och kundspecifika tjänster inom tre affärsområden: Dachser European Logistics, Dachser Food Logistics och Dachser Air & Sea Logistics. Företagets erbjudande avrundas genom omfattande tjänster som sträcker sig över flera affärsområden, såsom kontraktlogistik, konsultverksamhet och branschspecifika lösningar. Ett sömlöst transportnätverk – både i Europa och i andra världsdelar – och informationsteknologi som är helt integrerad i alla system tillhandahåller intelligenta logistiklösningar överallt.

Dachser har 24 900 anställda på 471 platser över hela världen. 2013 hade företaget en omsättning på nästan 5 miljarder euro och hanterade ungefär 70 miljoner transporter. Läs mer på www.dachser.com eller www.dachser.se