Skip to main content

Dachser stärker sitt landtransportnät i norra Europa

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 12:16 CEST

Dachser etablerar sig på den finska landtransport-marknaden från och med 1:a juni 2014. Företaget har etablerat samriskbolaget Dachser Finland Oy för detta ändamål tillsammans med ACE Logistics Group - nätverkspartner med huvudkontor i Tallinn. Bolagen har samarbetat i över femton år i de baltiska staterna. Dachser äger 50 procent i det gemensamma företaget.

Den nya bolaget ligger i Vanda nära Helsingfors. Det disponerar 1 200 kvadratmeter transit -och lageryta och är anslutet via de dagliga avgångar till Dachsers europeiska landtransportnät. Varor från Finland når hela Europa inom klart definierade tidsramar via Eurohubs i Bratislava och Überherrn och genom den centrala plattformen i tyska Bielefeld.

Detta gäller även för vägtransporter från Finland i motsatt riktning. Waco Finland, flyg-och sjöfrakt är en annan joint venture partner som har sitt säte på samma plats i finska Vanda. Waco tar dessutom hand om anslutningen till de interkontinentala marknaderna. Dachser Air & Sea Logistics förvärvade aktiemajoriteten i detta joint venture 2013 .

”Kontinuerliga IT-system, jämn prestanda och kvalitet, fasta tidsramar och ett tätt sammanflätat nätverk av filialer i hela Europa. Det är de främsta fördelarna med en direkt anslutning till Dachsers nätverk,” säger Michael Schilling, COO Road Logistics, Dachser. Kunder i Finland kan dra nytta av nätet med omedelbar verkan. Det här steget innebär att vi stärker och konsoliderar vårt landtransportnät i norra Europa.

”Vanda är idealiskt placerat med sin närhet till finska export-och importkunder, säger Tuomas Leimio, Managing Director Finland Oy. 85 procent av marknaden för landtransporter i Finland sker i triangeln Helsingfors, Åbo och Tammerfors. Vi ser goda tillväxtmöjligheter på den finska marknaden med stöd av Dachsers globala nätverk med dess väl utvecklade processer och IT-system.”

Dachser har dessutom en närvaro i norra Europa genom egna landsorganisationer i Sverige, Danmark och Norge med cirka 500 medarbetare i regionen. Logistik i de baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen kommer att operativt skötas genom ACE Logistics Group, Dachsers nätverkspartner med flera decenniers erfarenhet.

Om Dachser:

Familjeföretaget Dachser har sitt säte i Kempten i Tyskland och är en av de ledande logistikleverantörerna i Europa.

Dachser erbjuder transportlogistik, lagerhållning och kundspecifika tjänster inom tre affärsområden: Dachser European Logistics, Dachser Food Logistics och Dachser Air & Sea Logistics. Företagets erbjudande avrundas genom omfattande tjänster som sträcker sig över flera affärsområden, såsom kontraktlogistik, konsultverksamhet och branschspecifika lösningar. Ett sömlöst transportnätverk – både i Europa och i andra världsdelar – och informationsteknologi som är helt integrerad i alla system tillhandahåller intelligenta logistiklösningar överallt.

Dachser har 24 900 anställda på 471 platser över hela världen. 2013 hade företaget en omsättning på nästan 5 miljarder euro och hanterade ungefär 70 miljoner transporter. Läs mer på www.dachser.com eller www.dachser.se