Skip to main content

Dachser utökar verksamheten med industrispecifika lösningar

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 11:30 CET

Dachser har skapat en ny, central organisationsenhet, Corporate Solutions, Research & Development, i syfte att bygga ut sin verksamhet med globala, branschspecifika logistiklösningar och sammanföra research- och utvecklingsaktiviteterna. Stefan Hohm, en erfaren Dachser-chef, kommer att leda den nya företagsenheten. Under de senaste sju åren har han lett logistikcentret i Hof.

43-årige Hohm och hans team kommer att införa globala leveranskedjor för kunder från fokusbranscher. Den nya företagsenheten kommer också att sammanföra Dachsers research- och utvecklingsaktiviteter och ha ett nära samarbete med företagsenheten Corporate Development & Strategy samt med Corporate IT. Hohm kommer att rapportera direkt till CEO Bernhard Simon.

I den nya enhetens ansvarsområden ingår ny- och vidareutveckling av mervärdestjänster, som kompletterar transport och lager i det standardiserade Dachser-samlastningsnätet. Här ingår särskilda tjänster för specialkunder, branschspecifika tjänster och premiumtjänster kopplade till leveranser till slutkunder.

Väletablerad på marknaden

Dachser har redan etablerat två branschspecifika lösningar i Europa: Dachser DIY Logistics och Dachser Chem-Logistics, som hanterar sex miljoner leveranser årligen. Ralf Meistes (DIY Logistics) och Michael Kriegel (Chem-Logistics) kommer fortsatt att ansvara för de här två avdelningarna, som dock kommer att ligga under Corporate Solutions, Research & Development. Dachser för samman stor branscherfarenhet inom den här enheten, också på global nivå. Exempelvis hanterar Dachser Air & Sea Logistics leveranser för kunder från fordons-, mode-, idrotts-, läkemedels- och life sciences-industrierna.

”Vi arbetar för att förstå de komplexa logistikkraven inom olika industrier ned till detaljnivå, utveckla skräddarsydda lösningar och implementera dem i hela världen genom våra effektiva och ändamålsenliga standardiserade nätverk”, säger Hohm, Corporate Director, Corporate Solutions, Research & Development.

Under sina 23 år hos Dachser har Hohm levererat resultat på flera chefsposter, senast som verksamhetschef för logistikcentret i Hof, där han bland annat ansvarade för integrerade kontraktlogistiklösningar inom affärslinjerna European Logistics och Food Logistics. 

Om Dachser:

Familjeföretaget Dachser har sitt säte i Kempten i Tyskland och är en av de ledande logistikleverantörerna i Europa.

Dachser erbjuder transportlogistik, lagerhållning och kundspecifika tjänster inom tre affärsområden: Dachser European Logistics, Dachser Food Logistics och Dachser Air & Sea Logistics. Företagets erbjudande avrundas genom omfattande tjänster som sträcker sig över flera affärsområden, såsom kontraktlogistik, konsultverksamhet och branschspecifika lösningar. Ett sömlöst transportnätverk – både i Europa och i andra världsdelar – och informationsteknologi som är helt integrerad i alla system tillhandahåller intelligenta logistiklösningar överallt.

Dachser har ca 25 000 anställda på 437 platser världen över. Företagets intäkter uppgick 2014 till 5,3 miljarder euro. Logistikleverantören genomförde totalt 73,7 miljoner leveranser med en sammanlagd vikt på 35,4 miljoner ton. Dachser representeras av en egen landsorganisation i 42 länder. 

Läs mer på www.dachser.com eller www.dachser.se