Skip to main content

Ett nytt utbildningsrekord

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2016 11:39 CET

682 praktikanter, lärlingar och studenter i hela Tyskland har inlett sin utbildning hos logistikleverantören Dachser – fler än någon gång tidigare. Dachser har också slagit ett nytt rekord när det gäller yrkesförare: 87 unga förare vill utbilda sig hos Dachser i år. Totalt utbildar det familjeägda företaget 1 511 nyrekryterade personer på 76 platser runt om i landet. Utanför Tyskland uppgår nästa generations logistikpraktikanter till 255.

Inom det familjeägda företaget Dachser har totalt 639 nyrekryterade personer inlett sina karriärer inom följande områden: spedition och logistik, administration, IT, lager, lagerlogistik och yrkeskörning. Dessutom har 43 studenter påbörjat kurser i företagsledning med fokus på spedition/transport/logistik. Den mest populära karriärvägen för praktikanter inom Dachser är speditör- och logistikspecialist med 322 praktikplatser, följt av lagerlogistikspecialist och lagerspecialist (110 respektive 99 praktikanter).

Utbildningstakten har legat stabilt på en hög nivå under flera år, runt 10 procent. Möjligheterna att bli anställd och framtidsutsikterna inom företaget för dem som genomfört utbildningen ser mycket lovande ut. ”Vi fokuserar starkt på internrekrytering och det är därför vi arbetar så hårt på att utveckla talanger”, säger Martina Szautner, Corporate Director inom Corporate Human Resources. ”Förväntningarna på logistikpersonalen ökar hela tiden och det krävs därför en utbildning av hög kvalitet för att få en framgångsrik karriär.”

Totalt 150 nya yrkesförare i alla åldrar utbildas just nu hos Dachser. Det familjeägda företaget har också i år kunnat fylla fler utbildningsplatser inom det här området än föregående år. ”Vi är särskilt glada att tolv unga kvinnor har valt den här banan”, säger Martina Szautner. ”Det innebär att bilden av yrket håller på att förändras. Att vara lastbilsförare är inte längre enbart en manlig domän.”

Dachsers internationella perspektiv innebär att man också fokuserar sina utbildningsinsatser på andra europeiska länder. I Tyskland, Österrike, Schweiz, Danmark och Frankrike är utbildning med två spår redan en väletablerad metod för att utveckla framtidens motiverade logistikarbetare. Dachser utbildar just nu 26 personer i Storbritannien, Nederländerna, Polen, Tjeckien och Ungern till att bli speditions- och logistikspecialister. Företagets interna utbildningsprogram är baserat på det utbildningssystem med två spår som finns i Tyskland.

Det familjeägda företaget förser sina praktikanter och studenter med de verktyg som krävs med utgångspunkt från logistikkunnande och tydliga värden. ”Logistik är ett modernt och komplext område, med ett starkt fokus på framtida marknader”, säger Szautner. ”Att göra detta spännande yrke mer attraktivt för ungdomar är utbildningsprogrammets syfte och mål.”

Om Dachser:

Familjeföretaget Dachser har sitt säte i Kempten i Tyskland och är en av de ledande logistikleverantörerna i Europa.

Dachser erbjuder transportlogistik, lagerhållning och kundspecifika tjänster inom tre affärsområden: Dachser European Logistics, Dachser Food Logistics och Dachser Air & Sea Logistics. Företagets erbjudande avrundas genom omfattande tjänster som sträcker sig över flera affärsområden, såsom kontraktlogistik, konsultverksamhet och branschspecifika lösningar. Ett sömlöst transportnätverk – både i Europa och i andra världsdelar – och informationsteknologi som är helt integrerad i alla system tillhandahåller intelligenta logistiklösningar överallt.

Dachser har ca 26 500 anställda på 428 platser världen över. Företagets intäkter uppgick 2015 till 5,64 miljarder euro. Logistikleverantören genomförde totalt 78,1 miljoner leveranser med en sammanlagd vikt på 37,3 miljoner ton. Dachser representeras av en egen landsorganisation i 43 länder. 

Läs mer på www.dachser.se