Skip to main content

Hållbarhetspris till Dachser

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2018 12:13 CET

Som en del av årets presentation av ETPN (European Transport Award for Sustainability) mottog Dachser ett pris för företagens samhällsansvar. Företaget kom på första plats i kategorin Transport- och speditionsföretag.

Priset, som delades ut av den München-baserade speciallogistikutgivaren Huss-Verlag, lyfter fram ett företags engagemang för hållbarhet. Priset väger in faktorer som miljöskydd, företagsansvar, företagskultur och engagemanget för det vetenskapliga samfundet och tryggande av framtiden. Ett viktigt kriterium för detta åtagande är att det ska vara i linje med företagets mål. — Det som imponerade på oss mest med Dachser var hållbarheten i deras övergripande koncept som ett familjeägt företag, sade juryn.

— Vi har arbetat målinriktat med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i många år. Det här priset är både ett välkommet erkännande av vårt arbete och en sporre att fortsätta, säger Dachsers CEO, Bernhard Simon. Dr. Andreas Froschmayer, Corporate Director Corporate Development, Strategy och PR på Dachser, mottog priset i München för företagets räkning.

Juryn bestod av sex redaktörer för handelspublikationer vid det München-baserade förlaget Huss-Verlag. Varje medlem i juryn fick i uppdrag att föreslå tre kandidater för var och en av årets kategorier: Transport- och speditionsföretag, och KEP-tjänster.

Om Dachser:

Familjeföretaget Dachser har sitt säte i Kempten i Tyskland och är en av de ledande logistikleverantörerna i Europa.

Dachser erbjuder transportlogistik, lagerhållning och kundspecifika tjänster inom tre affärsområden: Dachser European Logistics, Dachser Food Logistics och Dachser Air & Sea Logistics. Företagets erbjudande avrundas genom omfattande tjänster som sträcker sig över flera affärsområden, såsom kontraktlogistik, konsultverksamhet och branschspecifika lösningar. Ett sömlöst transportnätverk – både i Europa och i andra världsdelar – och informationsteknologi som är helt integrerad i alla system tillhandahåller intelligenta logistiklösningar överallt.

Dachser har cirka 27 450 anställda på 409 platser världen över. Företagets intäkter uppgick 2016 till 5,71 miljarder euro. Logistikleverantören genomförde totalt 80 miljoner leveranser med en sammanlagd vikt på 38,2 miljoner ton. Dachser representeras av en egen landsorganisation i 43 länder. 

Läs mer på www.dachser.se