Skip to main content

Energiprestanda i verkliga livet: Daikin går i spetsen för årstidsrelaterad verkningsgrad

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2012 12:17 CEST

Årstidsrelaterad verkningsgrad: mäter den riktiga prestandan i verkliga situationer
Miljöproblem som den globala uppvärmningen och den minskande tillgången på fossila bränslen har lett till mer effektiva klimatkontrollsystem. Det har tagit sig uttryck i aggressiva europeiska miljömål som ska vara uppnådda år 2020: vanligtvis kallas de för 20-20-20-målen. För att effektivt uppnå dessa mål har EU också infört mer realistiska mätningar av faktisk systemeffektivitet: så kallad årstidsrelaterad verkningsgrad.

 Årstidsrelaterad verkningsgrad är en mer korrekt återgivning av verklig systemprestanda:

  • Tidigare mättes effektivitet/verkningsgrad utifrån en enda utomhustemperatur (35 °C för kyla, 7 °C för uppvärmning), men för årstidsrelaterad verkningsgrad används ett intervall av utomhustemperaturer som mer korrekt återspeglar den faktiska prestandan under en hel årstid.
  • Tidigare mättes verkningsgrad när systemen kördes med full kapacitet (de flesta system gör sällan det), men årstidsrelaterad verkningsgrad har tonvikten på den mer realistiska effektiviteten/verkningsgraden vid delvis belastning.
  • Tidigare tog mätningarna av effektivitet/verkningsgrad inte hänsyn till extralägen som standby, men årstidsrelaterad verkningsgrad inkluderar den avsevärda energiförbrukning som sker när systemet är avstängt.

Mätningar av årstidsrelaterad verkningsgrad för luftkonditioneringssystem gynnar alltså sådan design som optimerar den totala energiförbrukningen under en hel säsong under verkliga förhållanden.

Daikin fortsätter att leva upp till utmaningen
Lagstiftningen om att standarden med årstidsrelaterad verkningsgrad ska bli obligatorisk för komfortskylsystem under 12 kW träder inte i kraft förrän 2013, men Daikin har redan tagit de första stegen mot att införa det. Förutom att Daikin tillhandahöll branschaktuella uppgifter till lagstiftarna när de gjorde utkast till standarden, var Daikin först med att på förhand publicera siffror för årstidsrelaterad verkningsgrad för sina luftkonditioneringssystem till bostäder och för kommersiell användning. Daikin var först (redan 2010) med att integrera Eco-designprinciper (design för årstidsrelaterad verkningsgrad) i sin Sky Air Seasonal Inverter-serie för lätt kommersiell användning.

I överensstämmelse med sin ledarroll för årstidsrelaterad verkningsgrad, kan nu Daikin presentera en vidare förlängning av Sky Air Seasonal Efficiency-portföljen. Den förbättrade årstidsrelaterade verkningsgraden hos de nya Sky Air-enheterna leder till avsevärda energibesparingar för affärer, restauranger, kontor och mindre hotell.

Inomhus- och utomhusportföljen för Sky Air Seasonal Efficiency
Sky Air Seasonal Efficiency-serien RZOG-L Seasonal Smart visar vägen till högsta årstidsrelaterade verkningsgrad. Utomhusenheterna ger förbättringar på mer än 40 % jämfört med de nuvarande Sky Air-system.

Det breda utbudet av inomhusenheter som stöds av systemet gör lösningen till ett logiskt val för småföretagare som bryr sig om ekonomi och ekologi. Den nya rundblåsandekassetten FCQG & FCQHG sätter standarden för komfort och verkningsgrad. Den uppvisar 360° luftfördelning med rum- och golvsensorer som tillval, och styrs av den aktuella rumstemperaturen, hur många som finns i rummet och även var i rummet de befinner sig. Undertaksenheterna FBQ-C8, FDQ-C, FDQ-B har en inverterdriven fläkt för maximal verkningsgrad vid delvis belastning, en förstärkt styrenhet för optimal och effektiv systemstyrning, och mycket tyst i drift. Uppsättningen kompletteras av den på samma sätt omdesignade golvmodellen och den nya väggmonterade FAQ-enheten, båda med ett nytt hölje. Fyrvägsblåskassetten FFQ 600 x 600 och undertakskassetten FHQG har omdesignats för att kunna ge höga värden för årstidsrelaterad verkningsgrad. Det finns alltså en Daikin-lösning för årstidsrelaterad verkningsgrad för ett stort antal lätta kommersiella användningsområden.

Portföljen Sky Air Seasonal Efficiency är bara ytterligare en återspegling av Daikin:s ständiga engagemang i allt mer verkningsfulla, kostnadseffektiva och miljövänliga byggnadskomfortlösningar. "För mer information om serien Daikin Sky Air Seasonal Smart, besök www.daikin.se.

Daikins produkter säljs via ett hundratal specialiserade återförsäljare/installatörer från Kiruna i norr till Ystad i söder.

För ytterligare information, kontakta:
Daikin Sweden AB, 010-722 24 00 info@daikin.se

OM DAIKIN:

Daikin har funnits representerat i Sverige sedan 1969. Företaget säljer värmepumpar, luftkonditionering och luftrenare till både hem, företag och industri. Daikin Industries Ltd, med huvudkontor i Osaka, Japan, bildades redan 1924. Daikin är börsnoterat och är idag ett av världens ledande företag inom värmepumpar och luftkonditionering.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera