Skip to main content

Ljusdesign med lysande framtidsutsikter

Evenemang

24
FEB
Älvdalen
En husfasad man aldrig lagt märke till tidigare blir ett upplyst blickfång och en anonym gata blir ett lockande promenadstråk. Det handlar om ljusdesign och vad det kan betyda för att förstärka identitet och skönhet i en kommun. Den 24 februari hölls ett seminarium och workshop i Älvdalen för att inspirera och ge inblick. GävleDala Designlab var med och arrangerade. Dagens föreläsare var professor Jan Ejhed från Ljuslaboratoriet vid KTH och en nestor inom ljusdesignområdet. Ljusdesignern Linda Knoph Vigsnaes har företaget Lysstoff och arbetar även med textildesign. Jan Ejhed har arbetat med allt från Rättviks genomfart till Arlanda Airport och vidare ut i världen. Han inledde med en historisk tillbakablick om ljusets betydelse genom tiderna. En rad bilder illustrerade ljusets funktion i olika miljöer och tanken bakom – från renässansbyggnader till vår tids butikskedjor. Jan Ejhed tror på en spännande utveckling inom ljusdesignområdet. – Ljusdesign har blivit ett allt bredare område och trenderna inom arkitekturen går allt snabbare, konstaterade Jan Ejhed. Vi är i ett teknikskifte just nu och LED-tekniken är en av de ljuskällor som får störst betydelse. Den är både energieffektiv och utan miljöeffekter. Linda Knoph Vigsnaes har arbetat mycket med att skapa levande tätorter med hjälp av ljusdesign. Bland annat staden Sandvika där ett stort köpcenter byggts utanför stadskärnan och själva centrum blivit tomt och dött. Hon visade hur hon stegvis analyserat och provat sig fram till ljussättning av rådhuset, broar och stadens park. Förändringen var slående. – Jag jobbar ofta med provbelysning under en avgränsad tid, berättade Linda Knoph Vigsnaes. Då bjuder jag in politiker och andra intresserade för bedömning. Sedan arbetar jag vidare. Som sista punkt innan det var dags för workshop gick Jan Ejhed igenom den metod och analys man bör använda för ett bra och hållbart resultat. Dagen var ett samarrangemang mellan GävleDala Designlab och Scandinavian Heartland; ett norsk-svenskt Interreg-projekt. Anna Olsson från GävleDala Designlab, en av arrangörerna var nöjd med dagen. – Det var inspirerande föreläsare som belyste ljussättning ur olika perspektiv. Bra var också att Jan Ejhed gick igenom arbetsmetoden för ett gott slutresultat. Vi fick mycket bra kunskap på kort tid. För de praktiska arrangemangen stod Lotta Hernek från Blown Away. 28 personer från Sverige och Norge deltog.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy