Skip to main content

En kreativ region behöver samlande nav

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 12:29 CEST

Musikers företagande och entreprenörskap är en växande och inkomstbringande bransch. Musikbranschen i Dalarna omsätter miljontals kronor och det skapas hela tiden nya tjänster och produkter. Detta bidrar till tillväxt och konkurrenskraft för Dalarna.  Det är några av de slutsatser som BoomTown kommer fram till i utredningen ”Musikbranschen i Dalarna”.

BoomTown redovisar nu rapporten ”Musikbranschen i Dalarna” som påbörjades i 2012. Initiativet togs för att kartlägga musikbranschen i Dalarna dels för att inventera behovet av kompetensutveckling men dels också för att presentera strategiska underlag för den offentliga sektorn.

Utredningen visar bl a att det behövs organisering inom musiknäringen. Musikbranschen i Sverige omsatte 2011 6,3 miljarder kronor, branschens tillväxt är större är högre än Sveriges tillväxt i stort.  Resultatet visar även musikbranschens aktiebolag i Dalarna omsätter 335 327 MKR år 2011.  Musikbranschen uppvisar en stark framtidstro och prognostiserar en nationell, årlig tillväxt på 6,2 % mellan 2012 – 2016.

Avesta, Borlänge, Falun och Hedemora är de dalakommuner som dominerar med störst antal företag inom kulturverksamheter.

Rapporten kommer att presenteras för regionala politiker, musiklivet i Dalarna och musikbranschen i Sverige. I rapporten föreslås flera möjligheter och utmaningar för att Dalarna ska växa och utvecklas som kreativ region: 

  ·  Finns behov av en oberoende sammankallande kraft som kan driva frågor tillsammans och maximera nyttan.

·  Använd kultur för utveckling i kommunalpolitiken Stärka regionens potential och främja interregional tillväxt., så kallad ”cultural planning”

·  Våga öppna upp och vara generös med nätverk och kontakter. Släpp in subkulturer och se att samarbete skapar synergieffekter

·  Utveckla en kreativ inkubator där kulturföretag eller musikbranschen kan växa med professionell affärscoachning, finansiering och stöttning.

·  Få kulturen att leva året om och se till att dalastudenter inom musikbranschen (ljud, ljus, musik) stannar kvar. Dalarna måste ta ett ansvar. 

·  Bidra med kompetensutveckling till musiker för att de ska paketera sitt erbjudande.

Tid: onsdag den 26 juni kl 13.00.

Öppet hus: onsdagen den 26 juni kl 16.00-18.30 välkomna att skicka en fotograf.

Plats: BoomTown, Wallingatan 20, 784Borlänge

Bifogat finns rapporten som redovisas och diskuteras under presskonferens och möte.  

För mer information, kontakta projektledare Kaj Podgorski, 0243- 24 64 22, utredare av rapporten Sara Tunmarker Telde, 073-513 34 63 och Petter Nygårdh, 0243-24 64 23 eller kommunikatör
Camilla Fridén, 0243 24 62 27

BoomTown ingår i Stiftelsen Teknikdalens verksamhet genom EU-projektet  "BoomTown Music and Business Park" vilket har som syfte  att med BoomTown som motor etablera en klusterbildning för musiknäringen i regionen. 

Stiftelsen Teknikdalen initierar, driver och medverkar i regionala, nationella och internationella projekt samt stödjer nya affärsidéer och innovationer som genererar ökad tillväxt och utveckling i hela Dalarna.
www.teknikdalen.se

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy