Skip to main content

Från ord till handling, små barn lär sig läsa

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2013 11:24 CEST

Från ord till handling, små barn lär sig läsa

Att förstå hur bokstäver hänger ihop och bildar ord är en fantastisk upptäckt. Ingrid Smitz vill hjälpa fler barn till den aha-upplevelsen genom sin läsmetod. Under det senaste året har Ingrids företag ”Läsnyckeln” utvecklats genom att hon ingår i Stiftelsen Teknikdalens Företagsinkubator där hon får affärscoachning genom Business Lab.

Ingrid Smitz är lärare från Nederländerna och flyttade till Sverige 1984. Efter några år började hon arbeta som lågstadielärare och upptäckte att svenskarna har ett annat sätt att lära barn att läsa än vad hon var van vid.

– I många svenska skolor lär man sig bokstäverna en efter en och man lär sig både små och stora bokstäver samtidigt.  I Holland lär barnen sig hela ord som är ljudenliga och de börjar med bara små bokstäver.

Hon lärde de svenska barnen att läsa med den holländska metoden och fick så bra respons att hon vidareutvecklade idén och tog fram eget material även för  yngre barn i förskoleåldern. Arbetet tar bara 5-10 minuter per dag. 
När barnen har gått igenom alla 16 ord som metoden innehåller, kan de ljudet till varje bokstav och kan laborera fram nya ord själva. 

Läsnyckeln som metoden är döpt till har testats på 30 förskolor i Borlänge med väldigt gott resultat. Metoden har gjort förskolebarnen nyfikna på ord och alla som ville vara med (357 barn) har lärt sig läsa tidigt och på kort tid.  En utvärdering som gjorts bland föräldrar och förskolepersonal var odelat positiv. Nu vaknar intresset för metoden runt om i Sverige.

– Barn är intresserade av att lära sig läsa när de är yngre än sju år så varför ska vi inte ta vara på deras nyfikenhet och motivation då? Det kommer ständigt larmrapporter om dålig läsförståelse hos barn och ungdomar.

Jag tror att Läsnyckeln kan ändra den utvecklingen och min förhoppning är att kanske i framtiden kunna visa att man kan förebygga läs- och skrivsvårigheter som t.ex. dyslexi när man lär barnen läsa i tidigare ålder, säger Ingrid som också har tagit fram material för hemmabruk.

Fakta Läsnyckeln:
Ägare: Ingrid Smitz
Säte: Borlänge
Startade: 2012
Affärscoach: Jörgen Bond
Hemsida: www.lasnyckeln.se
E-post: ingrid@lasnyckeln.se
Säljer läsmaterial till förskolor, skolor och privatpersoner via Internet.

För mer information, kontakta Ingrid Smitz, ingrid@lasnyckln.se eller kommunikationsansvarig Ann-Louise Larsson, Stiftelsen Teknikdalen, 070-6956292.


Stiftelsen Teknikdalen initierar, driver och medverkar i regionala, nationella och internationella projekt samt stödjer nya affärsidéer och innovationer som genererar ökad tillväxt och utveckling i hela Dalarna.
www.teknikdalen.se

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy