Skip to main content

Pensionär - blir man gammal då?

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 09:05 CEST

Den kommande äldre generationens behov och krav på produkter och tjänster innebär en stor utvecklingspotential för tillverkande företag men också för fastighetsförvaltare, byggherrar och offentlig sektor. GävleDala Designlab har under våren 2010 kartlagt de önskemål som denna generation kan ha. Detta för att kunna erbjuda företagen i regionen en grund för utveckling av konkreta produkter och tjänster till målgruppen.

Studien visar att målgruppens behov utgörs av ett brett spektra där allt ifrån upplevelsetjänster till produkter som underlättar vardagen i hemmet är intressanta utvecklingsområden.  Till exempel kommer behovet av trygghetsskapande tjänster och olycksfallsförebyggande produkter öka då en allt större del av målgruppen kommer att bo kvar i hemmet allt längre upp i åldrarna. Åldersgruppens attityd till sig själva och tiden efter avslutat yrkesliv präglas av aktivitet och vi blir allt friskare långt upp i åldrarna. Produkter och tjänster som underlättar för ett aktivt liv kommer därför att få stor efterfrågan. Inflytande, medbestämmande och att kunna välja är också något som utmärker målgruppen och som kommer att få konsekvenser för de val och beslut som denna starka grupp kommer att göra.

Under hösten kommer GävleDala Designlab erbjuda företag stöttning för att komma igång med utvecklingen gentemot målgruppen.  Mer information kommer inom kort.

Resultatet redovisas i en rapport som finns att ta del av på www.gavledaladesignlab.se.

För mer information kontakta Anna Olsson, tel 073-631 41 18 eller Zanna Rudh, tel 070-577 99 57.

Om GävleDala Designlab

Det finns en tydlig koppling mellan design och ökad lönsamhet och det är där GävleDala Designlab vill hjälpa företagare i regionen.GävleDala Designlab är en satsning med huvudsakligt syfte att hjälpa företag och organisationer i Gävleborg och Dalarna att utvecklas med hjälp av industridesign.Vi samarbetar med liknande designsatsningar i norra Sverige och vi är medlemmar i intressentföreningen för Stiftelsen Svensk Industridesign.

Vi tillhör Stiftelsen Teknikdalen och har kontor både i Stiftelsens lokaler i Borlänge och i Teknikparken i Gävle i nära anslutning till företagsinkubatorn Movexum.

GävleDala Designlab finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden norra mellansverige, Region Dalarna, Region Gävleborg, Leksands kommun, Mora kommun, Rättviks kommun och Orsa kommun.

Stiftelsen Teknikdalen initierar, driver och medverkar i regionala, nationella och internationella projekt samt stödjer nya affärsidéer och innovationer som genererar ökad tillväxt och utveckling i hela Dalarna.
www.teknikdalen.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera