Skip to main content

Egen tidning till patienterna på akuten

Nyhet   •   Jun 28, 2013 15:35 CEST

I år satsade Danderyds sjukhus på att förbättra informationen till sina 85 000 patienter i stället för att hålla seminarium i Almedalen.

- Vi övervägde att hålla ett seminarium om vikten av att patienter är rätt informerade, eftersom det sannolikt är ett ämne som kommer att debatteras under Almedalsveckan, säger vd Stefan Jacobson. Men vi kom fram till att lägga resurserna på att göra någonting för patienterna i stället för att prata om det för några få lyssnare i Visby.

Tidningen ”Patientjournalen” är till för patienter och anhöriga som besöker Danderyds sjukhus akutmottagning. Den följer patienten från det att han eller hon kommer in genom dörren, tills besöket är över. Den förklarar vad som händer, och varför. Vad väntetiden kan bero på och hur Lättakuten och de olika sektionerna ser ut och fungerar. Personalen berättar om sin vardag och patienter delar med sig av sina upplevelser.

- Vi hoppas att ”Patientjournalen” kan bidra till relevant information till ibland oroliga patienter så att de känner sig informerade och får förståelse för vad som händer, säger verksamhetschef Anna Färg Hagansbo. Självklart kan inte en tidning ersätta den personliga kontakten, men vi hoppas på att tidningen blir ett bra komplement till annan information. Dessutom har vi en förhoppning om att den kan bidra till att avlasta personalen, så att de i ännu högre grad kan fokusera på att snabbt ta hand om patienter som väntar på att få vård.

Tidningen bifogas som pdf. 

Bifogade filer

PDF-dokument