Skip to main content

Med anledning av uppmärksammade fall av VRE på Danderyds sjukhus

Nyhet   •   Jul 18, 2019 08:38 CEST

I slutet av juni upptäcktes ett fall av VRE hos en patient, så kallad indexpatient, som var bärare av VRE, vankomycinresistenta enterokocker. Indexpatienten hade vårdats utomlands och sökte en första vårdkontakt i Sverige på Danderyds sjukhus. När VRE upptäcktes inleddes vårt screeningprogram av alla patienter som vårdats på samma avdelning som VRE-bäraren. Förutom indexpatient har ytterligare tolv patienter befunnit sig vara bärare av VRE.

Omedelbart efter att det första fall av VRE konstaterats så satte Danderyd sjukhus styrgrupp igång, tillsammans med representanter från Smittskydd Stockholm och Vårdhygien Stockholm, att arbeta intensivt med smittspårning och genomgång av hygienrutiner.

– Smittskydd Stockholm och Vårdhygien Stockholm har bra upparbetade rutiner för VRE och alla insatser som kan göras i det här läget har gjorts. Det senaste fallet av positivt bärarskap av VRE konstaterades 12 juli och vi upplever att vi har god kontroll på situationen, säger Malin Ackefors, överläkare och läkarchef på Infektionskliniken på Danderyds sjukhus.

– Vi ser detta som en mindre smittspridning jämfört med tidigare år, exempelvis 2008 när man hade totalt 600 fall av VRE i Region Stockholm. Just nu finns endast enstaka patienter kvar på sjukhuset som är bärare av VRE och de har hela tiden varit isolerade. Vi fortsätter metodiskt att följa alla hygienrutiner, screening och följer noggrant de nationella riktlinjerna som är upparbetade vad gäller VRE-bärarskap, säger Malin Ackefors. 

Fakta VRE
VRE, eller vankomycinresistenta enterokocker, är en tarmbakterie som är resistent mot vankomycin antibiotika. Enterokocker förekommer normalt i vår tarmflora och orsaker sällan allvarlig sjukdom. Skulle en patient få urinvägsinfektion av VRE så finns det alternativa antibiotika att behandla infektionen med.