Skip to main content

90-konto beviljat för Stiftelsen Hjärtat

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2016 12:45 CEST

Idag den 5 april har Svensk Insamlingskontroll beviljat 90-konto för Stiftelsen Hjärtat som gör patientnära forskning möjlig genom donationer. 
- Ett välförtjänt bevis på att vi uppfyller alla krav och kan fortsätta stödja viktig forskning, säger professor Mårten Rosenqvist. 
Stiftelsen är kopplad till Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus. 
Nya plusgirokontot är 90 05 12 - 5.

- Vår kunskap om hjärt-kärlsjukdomar ökar idag på ett enastående sätt, men för det krävs investeringar. Vi som arbetar och forskar på Danderyds sjukhus har därför startat insamlingsstiftelsen Hjärtat där vi ser till att allt som doneras går direkt till de forsknings- och förbättringsprojekt som vi anser är till största nytta för våra patienter, säger professor Mårten Rosenqvist som också är ordförande i Stiftelsen Hjärtats styrelse. Han betonar att det INTE handlar om att bekosta sjukvården, det handlar om forskning som patienterna kan få nytta av inom en snar framtid.

Styrelsen arbetar helt ideellt

Stiftelsens styrelse har i uppdrag att stödja forskning och förbättringsprojekt vid Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus genom att bedriva insamlande verksamhet och fördela donationerna till de forsknings- och förbättringsprojekt som styrelsens utsedda experter anser vara bäst lämpade för Hjärtklinikens patienter.
Styrelsen består av valda representanter för klinikens ledning, kliniskt aktiva forskande läkare samt en expert från näringslivet. Styrelsens arbete sker helt ideellt, ingen ersättning utgår, och alla insamlade medel går direkt till forskningen. Läs mer här!

Patientnära forskning på stora folksjukdomar

- Vår patientnära forskning bedrivs i samarbete med Karolinska Institutet, dit våra forskare och doktorander är anknutna. De är läkare och sjuksköterskor som också arbetar direkt i sjukvården, informerar Mårten Rosenqvist. Vår forskning är inriktad på de vanligaste folksjukdomarnahögt blodtryck, förmaksflimmer, hjärtsvikt och hjärtinfarkt.
- Vi är mycket tacksamma för de donationer vi hittills fått. Dessa har möjliggjort forskningsprojekt om bl a förmaksflimmer och medicinsk yoga, hjärtinfarkt hos kvinnor utan förträngningar i kranskärlen samt om nya blodförtunnande läkemedel.

Läs mer om våra forskningsområden här! 

Ballongvidgning räddar liv

Danderyds sjukhus är bäst i Sverige på behandling vid akut hjärtinfarkt och vi vårdar över 800 människor med hjärtinfarkt varje år. Akut ballongvidgning vid hjärtinfarkt är bara ett exempel på hur forskningen har bidragit till att avsevärt fler överlever sin hjärtinfarkt.Från det att ambulanslarmet går tills patienten blir behandlad med akut ballongvidgning hos oss tar det bara 43 minuter. 

Mer information om Stiftelsen Hjärtat finns här

Här finns mer information om Stiftelsen Hjärtat på www.ds.se

Pressmeddelandet från 90-konto Svensk Insamlingskontroll

Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans. Läs mer om oss på www.ds.se