Skip to main content

Hög internationell kvalitet på Rehabmedicin

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 11:21 CEST

Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken på Danderyds sjukhus uppfyller de internationella kvalitetskrav som finns, visar en granskning, och behåller därför sin CARF-ackreditering i ytterligare tre år.

- Det är oerhört glädjande att vi får behålla vår CARF-ackreditering i ytterligare tre år, säger Christian Andersen, verksamhetschef Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken.  
- Vi har arbetat fokuserat med de rekommendationer som CARF framförde för tre år sedan. Dessa handlade främst om att förbättra ledningsfunktionerna, vår strategiska planering samt mått och uppföljningssystem, men även att omvärldsbevaka på ett mer strukturerat sätt.

CARF är en oberoende, ideell organisation inriktad på att främja kvaliteten på tjänster inom vård och hälsa. CARF tillhandahåller ackrediteringstjänster på uppdrag av leverantörer av vård- och patienttjänster över hela världen. Ackrediteringen är specialiserad på rehabiliteringsmedicin och bland övriga ackrediterade rehabiliteringskliniker i Sverige finns bland annat Akademiska sjukhuset i Uppsala och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Styrkor och förbättringsområden
Årets revision lyfte fram flera styrkor. Starkt engagemang i teamen, bra samarbete med forskning och studentverksamhet samt lovord för rehabiliteringsprogrammen. Patienter, anhöriga, patientorganisationer och remittenter är nöjda med den rehabilitering som erbjuds på kliniken. De rekommendationer som årets revision resulterade i och framfördes för åtgärd handlar om att arbeta fram en kultur- och jämställdhets plan för klinikens patienter avseende religion, språk och sexualitet. Vidare rekommenderas personalen utbildning inom de uppföljningsmått som används på kliniken. Verksamhetens resultatbeskrivning bör beskrivas utifrån olika diagnosgrupper och patienterna följas upp vid olika tidpunkter efter rehabiliteringen.

Korta fakta om Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken
Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken vid Danderyds sjukhus (DS) är Stockholms läns landstings (SLL) enda högspecialiserade rehabiliteringsmedicinska klinik. Kliniken arbetar med hjärnskaderehabilitering inom slutenvård och öppenvård, smärtrehabilitering, stressrehabilitering, postpoliopatienter, vuxenhabilitering, tonusmottagning samt projekt för patienter med s.k. kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) och försäkringsmedicinska utredningar.


Danderyds sjukhus är norra Stockholms akutsjukhus med cirka 3 400 medarbetare. Hos oss får du vård som präglas av kvalitet och omtanke. I vårt uppdrag ingår även utbildning, klinisk forskning och utveckling, bland annat i samarbete med Karolinska Institutet. Läs mer om oss på www.ds.se.