Skip to main content

​Inga patienter med VRE kvar på Danderyds sjukhus

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2019 13:06 CEST

De patienter som varit bärare av VRE, vankomycinresistenta enterokocker, är nu utskrivna från Danderyds sjukhus. Nu på torsdagsmorgonen kom också provresultaten från den patientscreeningen som gjordes i början av veckan. De tagna odlingarna visar att alla de patienter som är inneliggande på sjukhuset just nu, som legat på samma avdelning som de som bar på VRE, inte bär på VRE-smittan. 

– Vi har arbetat intensivt och noggrant med alla hygienrutiner och följt de nationella riktlinjer och det regionala handlingsprogrammet för VRE-bärarskap, säger Malin Ackefors, överläkare och läkarchef på Infektionskliniken på Danderyds sjukhus.

– Våra snabba insatser har gett resultat och vi har alltså i nuläget inga patienter med VRE-bärarskap kvar på sjukhuset och de inlagda patienter som finns kvar på sjukhuset är inte smittade. Under kommande veckor fortsätter vi löpande att ta screeningprover på alla inlagda patienter för att säkerställa att vi är helt fria från VRE-smittan. Imorgon fredag kommer vi på Danderyds sjukhus även att ha ett nytt styrgruppsmöte med representanter från Smittskydd Stockholm och Vårdhygien Stockholm och fortsätta vårt påbörjade arbete, säger Karin Malmqvist, chefläkare Danderyds sjukhus.

Fakta
VRE, eller vankomycinresistenta enterokocker, är en tarmbakterie som är resistent mot vankomycin-antibiotika. Enterokocker förekommer normalt i vår tarmflora och orsaker sällan allvarlig sjukdom. Skulle en patient få infektion av VRE så finns det alternativa antibiotika att behandla infektionen med.

Bakgrund
I slutet av juni upptäcktes ett fall av VRE hos en patient, så kallad indexpatient, som var bärare av VRE, vankomycinresistenta enterokocker. Indexpatienten hade vårdats utomlands och sökte en första vårdkontakt i Sverige på Danderyds sjukhus. När VRE upptäcktes inleddes ett screeningprogram av alla patienter som vårdats på samma avdelning som VRE-bäraren. Förutom indexpatient hade – fram till och med den 12 juli – ytterligare tolv patienter screenats positivt för VRE. Danderyds sjukhus har, tillsammans med representanter från Smittskydd Stockholm och Vårdhygien Stockholm, följt de regionala och nationella riktlinjerna när det gäller smittspårning, patientscreening och genomgång av hygienrutiner. De upparbetade rutiner för VRE och alla insatser som ett sjukhus kan göra följdes vilket resulterat i att alla VRE-prover idag den 18 juli är negativa och man bedömer att smittspridningen har avstannat. Denna smittspridningen var mindre jämfört med smittspridningar tidigare år, exempelvis 2008 när man hade totalt 600 fall av VRE i Region Stockholm. 


Pressansvarig vecka 29 Danderyds sjukhus

Marianne Lagerbielke
Press och kommunikation

Enheten för kommunikation
marianne.lagerbielke@sll.se
Tel 08-123 561 51
Mob 072-582 22 77

Danderyds Sjukhus AB
182 88 Stockholm

Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans.

Mer info finns på www.ds.se och på www.akutsjukhuset.com

INTE INTRESSERAD? Du finns med i vårt register för utskick av pressmeddelanden då vi tror att det kan intressera dig som journalist eller politiker/beslutsfattare inom vården. Om du inte längre vill ha våra utskick ber vi dig avregistrera dig via länken nedan.

Så här hanteras personuppgifter på Danderyds sjukhus.