Skip to main content

Ingen ska behöva vara ensam vid livets slut

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2014 16:02 CEST

”Volontärer vid sängkanten” började som ett projekt på Danderyds sjukhus våren 2013. Idag finns 20 Röda-korsvärdar på Medicinkliniken, som håller en hand eller klappar en kind när det behövs som mest.
I höst kommer fler kliniker att införa modellen. Andra sjukhus är också intresserade.
Foto: Carin Wesström.

Nära en av fyra som avlider på sjukhus dör helt ensam – utan vare sig anhörig eller personal.
- Att så många förblir ensamma i livets slutskede på sjukhus kan bero på att fokus ligger på det medicinska och tyvärr inte så mycket på den mänskliga kontakten. Det finns helt enkelt oftast inte någon tid över för det, berättar ST-läkaren Charlotte Thålin som är initiativtagare till ”Volontärer vid sängkanten”.

Inte alla har en anhörig att prata med

- Att sitta bredvid och hålla en hand, spela musik eller prata lugnande finns ofta inte resurser till. Risken att dö ensam kan alltså öka om en svårt sjuk patient flyttas från ett äldreboende till ett sjukhus, trots att det borde vara en allmän rättighet att inte behöva dö ensam när man dör på en vårdenhet där det finns personal, menar Charlotte Thålin. Likaså är patienter som är svårt sjuka men inte befinner sig i livets slutskede i behov av mänsklig kontakt och stöd. Långt ifrån alla patienter har en anhörig att samtala med, dela svåra tankar eller oro med eller finna stöd och tröst hos.

Startade som ett pilotprojekt

Att det såg ut så här på sjukhuset ville ST-läkaren Charlotte Thålin ändra på och startade därför ett projekt våren 2013 som nu är permanent på Danderyds sjukhus. Idag finns 20 volontärer på Medicin- och Njurkliniken som totalt har träffat över 500 patienter i livets slutskede eller som har varit svårt sjuka. Övergripande ansvarig för rekrytering, introduktion, utbildning och samordning av volontärerna är chefsjuksköterskan Charlotte Julius, Medicinkliniken.

Danderydsmodellen

- Volontärverksamhet på avdelning inom akutsjukvården har inte funnits i Sverige tidigare, trots att det borde vara en självklarhet med mänskligt stöd när livet känns som svårast. Att engagera kunniga och erfarna volontärer som bidrar med medmänsklighet och trygghet, har visat sig fungera mycket bra på Medicinkliniken på Danderyds sjukhus, informerar Charlotte Julius. Förhoppningen är att denna modell ska spridas och implementeras på andra akutsjukhus runtom i landet. En medmänniskas stöd de sista dagarna i livet, eller vid svår ångest, borde vara en rättighet och en självklarhet.

Bifogat finns en nyskriven rapport som visar hur ”Danderydsmodellen” för volontärverksamheten ser ut.

Korta fakta:
Startade som ett projekt våren 2013 med 5 volontärer på Medicinkliniken.
Initiativtagare var ST-läkaren Charlotte Thålin, Medicinkliniken Danderyds sjukhus.
Volontäransvarig är chefsjuksköterska Charlotte Julius, Medicinkliniken Danderyds sjukhus. Hon håller i rekrytering, introduktion och utbildning, fortlöpande avstämningar och utvärderingar.
Idag finns 20 volontärer som är verksamma på alla avdelningar på Medicinkliniken och på Njurklinikens vårdavdelning.
Alla volontärer har sjukvårdsutbildning och lång erfarenhet av svårt sjuka patienter. De är knutna till Röda korset och arbetar helt ideellt.
Fram till nu har volontärerna träffat totalt över 500 patienter.
I höst ska konceptet även införas på bland annat Hjärtkliniken.

Volontärer vid sängkanten i Almedalen
I år har Danderyds sjukhus ett seminarium i Almedalen som belyser vård och omvårdnad på ett akutsjukhus i livets slutskede. Den gemensamma rubriken är ”När bara döden återstår”. Här kommer vi bland annat att presentera hur vi har arbetat med projektet Volontärer vid sängkanten.
Dag: Tisdag den 1 juli 2014
Tid: 08.30-09.30
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, lokal: Viklau

 

Danderyds sjukhus är norra Stockholms akutsjukhus med cirka 3 700 medarbetare. Hos oss får du vård som präglas av kvalitet och omtanke. I vårt uppdrag ingår även utbildning, klinisk forskning och utveckling, bland annat i samarbete med Karolinska Institutet. Läs mer om oss på www.ds.se.