Skip to main content

Konsten att se hela människan

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2018 06:30 CET

Den veckolånga kursen om den multisjuke patienten är mycket eftertraktad - och nödvändig - enligt kursdelatagarna. Nu har över 100 ST-läkare genomgått kursen som anordnas av Medicinkliniken på Danderyds sjukhus. Bild: Johan Adelgren

Kursen ”Akut omhändertagande av den multisjuka patienten”, är mycket populär och unik i sitt slag. Nu har över 100 ST-läkare gått den.
Många av våra patienter är sköra, multisjuka människor. För att vi som läkare ska kunna ge dem den bästa behandlingen, behöver vi förstå vad de behöver. Inte bara ställa en diagnos, menar initiativtagaren Johan Herlin-Ejerhed, läkare på Medicinkliniken.

”Akut omhändertagande av den multisjuka patienten”, som anordnas av Medicinkliniken på Danderyds sjukhus, har nu genomförts tre gånger. Det finns ett stort intresse att gå kursen, som vänder sig till ST-läkare över hela landet. Drygt 100 har sökt till de 35 möjliga platserna vid varje tillfälle.

Anledningen till att just Medicinkliniken på DS håller i kursen beror på att det finns mycket kompetens och engagemang här för den multisjuka, sköra patienten. Till exempel är alla medarbetare på avdelning 76 utbildade i bemötande av demensdrabbade patienter, och det var även här som volontärprojektet, en vän i livets slutskede, initierades.

- Socialstyrelsen ber vårdgivare att komma in med förslag på kurser. Vår kurs tillhör kategorin akutmedicin och det var min dåvarande chef, ST-chef Rebecca Undén Göransson som tyckte att vi på kliniken hade kompetens att anordna en lite annorlunda akutmedicinkurs med fokus på den multisjuka patienten, berättar Johan Herlin Ejerhed, medicinskt ansvarig läkare på avdelning 76.

Den 100e kursdeltagaren

Rita Medvedeva, Karolinska Universitetssjukhuset, är den 100:e kursdeltagaren och så här tycker hon:

- Andelen multisjuka patienter växer inom sjukvården och därför är den här kursen så viktig. Vi får lära oss hur man ska tänka inför olika situationer. Vilka olika behandlingsmöjligheter som finns, problem att beakta och om det ibland är bäst för patienten att avstå eller avsluta en behandling. Frågor som man ofta behöver lösa både i akuta och i lugna situationer.

På frågan varför det är viktigt att en ST-läkare tillgodogör sig den här kunskapen, svarar kursansvarig Johan Herlin Ejerhed:

- För att man ska bli ödmjuk som doktor och göra det som är bäst för patienten. Många föreläsare i kursen använder sig av mentometerfrågor och där blir det tydligt att det inte bara finns ett rätt sätt att handlägga patienten. Det är en viktig lärdom! En annan är att oftare ställa sig frågan om patienten är akut sjuk eller döende. Det avgör ju hur vi ska agera för att det ska bli bäst för patienten.

Än så länge finns inte den här kursen i vare sig läkarutbildningen eller specialistutbildningen, förutom på Danderyds sjukhus.

- Ofta handlar kurser om hur man ska göra i teorin, men praktiken försvåras av att de flesta av våra patienter har både andra sjukdomar och är allmänt sköra och kanske inte klarar varken utredning eller behandling. Vårt mål är att göra deltagarna lite mer kloka, eller, som att förse dem med mer erfarenhet på rekordkort tid. Det är ju relativt unga ST-läkare som kursen riktar sig till, påpekar Johan Herlin Ejerhed.

Korta fakta om kursen

  • Kursen börjar med en halvdag i palliativ vårdfilosofi som löper som en röd tråd under veckan. Sen tar föreläsningar vid, men många innehåller mentometerfrågor, vilket innebär att det blir mer som interaktiva seminarier. Kursen innehåller också två workshops som bland annat belyser frågan om hur man som läkare ska ta ställning till situationer som kräver hjärt-lungräddning när det handlar om sköra, äldre multisjuka patienter. Kursdeltagarna får presentera svåra situationer de stött på under sin kliniska vardag och gemensamt i grupp vrida och vända på perspektiven och se hur de kan tillämpa det som de lärt sig under kursen.
  • Kursen vänder sig till alla ST-läkare som träffar den intermedicinskt sjuka patienten. Kursen brukar bestå av 5 akutmedicinare, 10 geriatriker och resten internmedicinare eller inom dess subspecialiteter. Det är en bra sammansättning, både vad gäller specialitetsinriktning och geografisk hemvist, som stimulerar till diskussion.
  • Socialstyrelsen har en centraliserad antagning två gånger per år då alla kurserna är sökbara i en kurskatalog. Till den här kursen har det funnits drygt 100 sökande till 35 möjliga platser varje gång.

Andra kurser som Medicinkliniken håller

Det finns en tradition på Medicinkliniken att anordna så kallade SK-kurser för ST-läkare. Sedan många år tillbaka anordnas en kurs om stroke, men det finns även en kurs i venös tromboembolism (blodproppar i lungor och ben) och en kurs i gastroenterologi (mage-tarmsjukdomar) är på gång. En SK-kurs anordnas på uppdrag av Socialstyrelsen som finansierar den och håller i antagningen. 

Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans. 
Danderyds sjukhus utnämndes 2018 av Dagens Medicin till Sveriges näst bästa akutsjukhus i sin klass. I Stockholms län blev Danderyds sjukhus högst rankad av de mellanstora akutsjukhusen.

Mer info finns på www.ds.se och på www.akutsjukhuset.com