Skip to main content

”Larmet går” – simulerade hjärtstopp ska rädda fler liv

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 17:15 CEST

Att kunna rädda fler liv och snabba på hjärt-lungräddningsprocessen vid Danderyds sjukhus är målet för de oannonserade övningar som utgör metoden ”Larmet går”. Den 21 september presenteras metoden vid ett seminarium om hjärt-lungräddning på Danderyds sjukhus.

 

Vid ett hjärtstopp är varje sekund av vikt, desto snabbare hjärt-lungräddningen kommer igång, desto större är chansen till överlevnad. ”Larmet går” är en metod där oförberedda övningar testar sjukhusets beredskap.

– Målet är att larm och start av hjärt- lungräddning, HLR, ska starta inom 1 minut på sjukhuset, oavsett om det är en patient, anhörig eller personal som drabbas av hjärtstopp, berättar Anna Thorén, HLR-ansvarig läkare vid Danderyds sjukhus. Defibrillering, dvs elektrisk stimulering, ska påbörjas inom 3 minuter.

 

Ger mer

Tiden det tar innan hjärt-lungräddningen kommer igång avgör vilka skador och men patienten får av sitt hjärtstopp och hur mycket rehabilitering skadan kommer att kräva. Det vanliga är att sjukhusen har kurser och planerade övningar för att personalen ska få träna. På Danderyds sjukhus har man valt att genomföra oannonserade övningar direkt på avdelningarna.

– Att övningarna är oförberedda gör att de blir mycket mer verklighetstrogna och personalens reaktioner mer spontana, berättar Carina Wallingstam, narkossköterska och huvudansvarig övningsledare. Att de görs i de ordinarie lokalerna och inte i våra utbildningssalar gör att vi också kan se över logistiken direkt på plats.

 

”Larmet går”

Koordinatorn tar kontakt med chefen för den avdelning som ska öva och tillsammans bestämmer man var och när övningen ska genomföras. Ingen annan i personalgruppen informeras. Övningen inleds med att övningsledaren placerar en avancerad hjärt-lungräddningsdocka någonstans i lokalerna, t ex i en sal, korridor eller matsal, och trycker på närmsta larmknapp. Övningen dokumenteras, bland annat ger dockan information om kvaliteten på både inblås och kompressioner. Sedan går gruppen igenom deltagarnas agerande och upprepar därefter övningen utifrån utvärderingens resultat.

– Vi tittar också mycket på kommunikationen i gruppen och hur ledarskapet har fungerat, berättar Carina Wallingstam. Hela övningen beräknas ta 30 minuter och utöver övningsledare finns ett antal observatörer på plats.

 

Viktig statistik

De data som observeras och samlas in under övningen avidentifierat och används sedan dels för en direkt återföring till avdelningen som övat, dels för att förbättra den ordinarie HLR-utbildningen på sjukhuset, men också för att i efterhand kunna följa upp om den här nya metoden bidrar till att öka HLR-beredskapen och nå målen.

Se en övning 21 september

Nu finns det chans att se hur en hjärt-lungräddningsövning går till samt lära mer om metoden ”Larmet går”. Under Hjärt-Lungfondens seminarium ”Livsviktigt vetande”, tisdag 21 september, kl 15.00 – 17.00, iscensätter akutteamet vid Danderyds sjukhus ett simulerat hjärtstopp i Aulan, Danderyds sjukhus.

Mer information om ”Larmet går”:

Carina Wallingstam, narkossköterska och övningsledare, tel 655 54 91, 070 468 32 58.

Katharina Kienecker,  HLR-ansvariga läkare DSAB, tel 655 50 95

Anna Thorén, HLR-ansvariga läkare DSAB, tel 655 58 61