Skip to main content

Nätbaserad behandling för tidskrävande rehabilitering

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 10:00 CET

e-rehab, patient rehabiliterar i sina egna hemmiljö enligt individuellt program.

Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken på Danderyds sjukhus utvecklar internetbaserad rehabilitering, e-rehab, för patienter med lätt kognitiv funktionsnedsättning och för patienter med långvarig smärta.

— Vi vill möjliggöra interaktiv träning på distans för dessa patientgrupper som vi vet har en lång och tidskrävande rehabiliteringstid och tack vare att vi har beviljats 200 000 kr från Promobilia och 100 000 kr från Innovationsfonden är det möjligt, säger Inga-Lill Boman, arbetsterapeut och projektledare på kliniken.

Den internetbaserade rehabiliteringen består av flera olika moduler som innehåller teori, strategier och uppgifter. Områden som tränas är exempelvis stresskänslighet, uppmärksamhets- och minnesproblem. För patienter med kronisk smärta fokuserar modulerna exempelvis på medveten närvaro och vidmakthållande av strategier. En arbetsgrupp bestående av arbetsterapeuter, psykologer, sjukgymnaster och forskare på kliniken utvecklar modulerna utifrån aktuell kunskap och beprövade behandlingskoncept.

— De stora fördelarna med den interaktiva träningen är att patienterna kan genomföra behandlingen när det passar dem bäst. Som patient behöver man inte infinna sig vid en speciell tidpunkt för behandling utan man sköter det när man orkar och vill. När vi inte behöver träffa patienterna fysiskt så tror vi också att behandlande team kan ta emot fler patienter än tidigare vilket gör behandlingen kostnadseffektiv.

Om utfallet blir lyckat hoppas Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken att den interaktiva träningen kan vidareutvecklas och spridas till andra vårdgivare. För att komma åt sitt individuellt utformade träningsprogram kopplar patienten upp sig mot webbplatsen 1177.se och loggar in med säker inloggningsmetod. Projektet är ännu i sin linda och nu samarbetar kliniken med patientorganisationer för att hitta lämpliga testpersoner som vill pröva den interaktiva behandlingen med start hösten 2017.

— Den långsiktiga planen är att vidareutveckla modulerna till appar på en smartphone och läsplatta för att öka tillgängligheten ytterligare.

Om Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken
Till Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm kommer patienter som är 18 år och äldre efter att ha drabbats av hjärnskada, resttillstånd efter polio och andra neuromuskulära sjukdomar, långvarig smärta samt försäkringsmedicinska utredningar.

För ytterligare information: Inga-Lill Boman, leg arbetsterapeut, mobil: 073 746 45 63, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Danderyds sjukhus, 

Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans. 
Danderyds sjukhus utnämndes i år av Dagens Medicin till Sveriges tredje bästa akutsjukhus i sin klass. I Stockholms län blev Danderyds sjukhus högst rankad av de mellanstora akutsjukhusen.

Mer info finns på www.ds.se och på www.akutsjukhuset.com